Predmetnik

ILPTLV

INTEGRALNI LOGISTIČNI PRISTOP ZA TRANSPORTNO LOGISTIČNA VOZLIŠČA

Nosilec: prof. dr. Potrč Iztok

ECTS 15

Opis predmeta

Predavanja: Uvodno poglavje – Razvoj, pomen in določitev transportno logističnih vozlišč (TLV) na mednarodni in na nacionalni ravni ter njihova delitev. Razvoj in pomen sistemov notranjega transporta in skladiščenja v TLV. Osnove planiranja TLV – makro planiranje s poudarkom na družbeno-ekonomskih, ekoloških in ostalih vplivih s ciljem racionalizacije in optimizacije logističnih parametrov. Uporaba metode mrežnega planiranja, metode razvrščanja po faktorjih, modeliranja in simulacije. Notranji transport – problemi planiranja, ciljno planiranje, zagotovitev optimalnega toka materiala, analogija toka materiala kot sistema čakalne vrste, modeliranje in simulacije, upravljanje projektov. Notranji transport – transportni sistemi za zvezni in taktno-delujoči transport, avtomatizacija transporta, izračun glavnih logističnih parametrov, povezava transporta s skladiščenjem. Pomen skladiščenja v toku materiala – predstavitev glavnih skladiščnih funkcij, definicija zalogovne velikosti in pretočne zmogljivosti skladišča, predstavitev glavnih skladiščnih strategij, sistemov komisioniranja ter informacijske podpore skladiščnim procesom. Oblikovanje TLV s poudarkom na notranjem transportu in skladiščih – predstavitev in uporaba sodobnih računalniško podprtih sistemov za mrežno planiranje TLV in modeliranje transportnih, skladiščnih ter proizvodnih sistemov z uporabo diskretnih numeričnih simulacij.

 

 

 

 

Podrobnosti

Izvajalec: prof. dr. Potrč Iztok

Asistent: