Predmetnik

IRD l

INDIVIDUALNO RAZSKOVALNO DELO I

Nosilec:

ECTS 30

Opis predmeta

Znanstveno raziskovalno delo
bazične raziskave, razvojne, aplikativne raziskave,
izobraževanje, znanstveno izpopolnjevanje raziskovalcev
znanstveno raziskovalna infrastruktura,
načrtovanje znanstveno raziskovalnega dela,
Delo na podiplomskem študiju: kritična analiza, prikaz, seminarsko delo, doktorska naloga.
Metode v znanstvenoraziskovalnem delu: logika, metoda, metodologija, metodika.
Struktura znanstvenega dela.
Individualno raziskovalno delo kot koncept raziskave v skladu z metodologijami, usvojenimi pri ostalih predmetih.
Poročila, predstavitve poročil, diskusija, kritična analiza.
Ocenjevanje svojega raziskovalnega dela in raziskovalnega dela drugih.
Delo v skupini, teamsko delo, porazdelitev nalog.
Študij strokovne in znanstvene literature in tekoče periodike.

Podrobnosti

Izvajalec:

Asistent: