Predmetnik

PTSAJ2

POSLOVNA TERMINOLOGIJA IN SPORAZUMEVANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU 2

Nosilec: lektor dr. Vičič Polona

ECTS 6

Opis predmeta

V okviru predmeta Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 2 bomo nadalje razvijali veščine poslovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike, pri čemer bo poudarek na oskrbovalnih verigah in mednarodnih tokovih blaga in informacij. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov nadalje razvijali pisno, govorno, slušno in bralno sporočanje ter predmetno specifično besedišče. Posebna pozornost bo namenjena poslovni pisni korespondenci ter pogajanju v angleškem jeziku. Osredotočili se bomo na naslednje teme: struktura in vodenje podjetja, oskrbovalne verige, mednarodna izmenjava blaga in trajnostni transport in logistika.
Prav tako bomo v okviru omenjenih tem osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo trpnika, prenesenega govora ter pogojnih stavkov in nekaterih najpogostejših predložnih zvez na področju poslovnega komuniciranja v logistiki.
Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri poslovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodne oskrbovalne verige.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Asistent: