Predmetnik

SLTSA2

STROKOVNA LOGISTIČNA TERMINOLOGIJA IN SPORAZUMEVANJE V ANGLEŠČINI 2

Nosilec: lektor dr. Vičič Polona

ECTS 6

Opis predmeta

V okviru predmeta Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleščini 2 bomo nadalje razvijali veščine strokovnega komuniciranja ter besedišče na področju logistike, pri čemer bo poudarek na oskrbovalnih verigah in mednarodni izmenjavi blaga in informacij. V okviru predavanj bomo na osnovi aktualnih avtentičnih virov ter študij primerov nadalje razvijali pisno, govorno, slušno ter bralno sporočanje kakor tudi strokovno besedišče. Pri predmetu se bomo osredotočili na naslednje teme: struktura in vodenje podjetja, oskrbovalne verige, mednarodna izmenjava blaga in trajnostni transport in logistika. V okviru mednarodne izmenjave blaga bo posebna pozornost namenjena mednarodnim transportnim dokumentom.
Prav tako bomo v okviru omenjenih tem pri predmetu osvežili in nadgradili tudi poznavanje nekaterih najpomembnejših slovničnih struktur, in sicer tvorbo in uporabo trpnika ter nekatere najpogostejše predložne zveze na področju strokovnega komuniciranja v logistiki.
Pridobljena znanja in jezikovne veščine s področja angleščine v logistiki bodo bodočim diplomantom v pomoč pri strokovnem komuniciranju v organizacijah, ki so vpete v mednarodne oskrbovalne verige.

Podrobnosti

Izvajalec: lektor dr. Vičič Polona

Asistent: