Zgodovinski razvoj

 • Univerza v Mariboru, Mestna občina Celje in Občina Krško podpišejo Pismo o dobri nameri, s katerim sta se občini obvezali, da bosta zagotovili finančne, infrastrukturne, kadrovske ter statusno-organizacijske pogoje za ustanovitev in delovanje fakultete. 2002
 • Priprava študijskih programov 1. (univerzitetni in visokošolski strokovni študijski program), 2. (magistrski študijski program) in 3. bolonjske stopnje (doktorski študijski program). 2003
 • Državni zbor Republike Slovenije 13. julija 2004, na podlagi pozitivnega mnenja njegovega Odbora za izobraževanje, zaključi in potrdi ustanovitev Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru. 2004
 • Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru v Celju in Krškem odpre svoja vrata prvim študentom. 2005
 • Fakulteta modernizira izvajanje študijskih programov, z uvedbo kombiniranega učenja (Blend FL) in videokonferenčnimi predavanji. 2006
 • Podelitev prvih diplomskih listin študentom 2. stopnje študija (magistrski študijski program Logistika sistemov). 2007
 • Fakulteta pridobi mednarodno akreditacijo European Council for Business Education (ECBE), s katero se je fakulteta zavezala, da nenehno izboljšuje in posodablja pedagoško in raziskovalne delo na fakulteti. 2008
 • Podelitev diplomskih listin prvim diplomantom 1. stopnje. Pridobitev ameriške akreditacije ACBSP. Pridobljena akreditacija pomeni razširitev priznavanja študijskih programov fakultete v ZDA, Kanado in Mehiko. 2009
 • Modernizacija študijskih programov. 2010
 • Vzpostavitev portala Blend FL Science, ki omogoča sistematično zbiranje pridobljenega novega znanja generiranega na FL UM. 2011
 • Reakreditacija študijskih programov: visokošolskega strokovnega (Gospodarska in tehniška logistika), univerzitetnega (Logistika sistemov) in magistrskega študijskega programa (Logistika sistemov). 2012
 • Akreditacija skupnega magistrskega programa druge stopnje Logistika sistemov v ekonomiji, ki ga izvajamo skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Novem Sadu. 2013
 • Mednarodna reakreditacija visokošolskega strokovnega, univerzitetnega in magistrskega študijskega programa. 2014
 • Fakulteta za logistiko praznuje 10 let delovanja fakultete. S krepitvijo sodelovanja s poslovno mrežo posodobi študijske programe. 2015
 • Ustanovi se Programski svet, ki deluje kot posvetovalni organ za področje študijskih programov in izvajanja študija. Predstavniki so strokovnjaki različnih področij logistike in z njihovo pomočjo bodo vsebine še kakovostnejše. 2016
 • 2018