Mednarodni akreditaciji

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru svojo odličnost izkazuje s pridobljenima mednarodnima akreditacijama, ki predstavljata pomembno priznanje kakovosti naših študijskih programov in povečujejo možnosti zaposljivosti diplomatov v Sloveniji in tujini.

European Council for Business Education (ECBE)

ecbe_un_acreditation ecbe_masters_acreditation ecbe_vs_acreditation

Namen akreditacijske komisije je zagotovitev kontinuiranega izboljševanja izobraževalne kakovosti in učinkovitosti javnih in privatnih izobraževalnih ustanov in njihovih programov. Eden izmed pogojev za ECBE akreditacijo je, da institucije izpolnjujejo zahteve, ki jih narekujejo spremembe in razvoj in jih priporoča Evropska komisija na osnovi Bolonjske deklaracije.
S pridobitvijo ECBE akreditacije se je  FL UM zavezala, da bo nenehno izboljšuje in posodablja pedagoško in raziskovalno delo na fakulteti. FL UM je tako postala ena izmed akreditiranih ustanov, ki imajo višje zahteve pri vpisih, saj mednarodno priznani programi veljajo več udi pri iskanju zaposlitve. Poleg tega nam pridobljena akreditacija omogočala večjo mednarodno povezljivost tako v projektnem in raziskovalnem delu, kakor tudi mednarodnih izmenjavah študentov in predavateljev.

Association of Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP)

acbsp

Proces globalizacije je izrednega pomena tudi v univerzitetnem prostoru zato smo evropsko ECBE akreditacijo študijskega programa razširili z akreditacijo ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs). ACBSP je ena od dveh organizacij (druga je AACSB, njuni standardi  pa so glede pedagoške akreditacije primerljivi), ki na osnovi priznavanja s strani Council on Higher Education accreditation (CHEA) izvajajo akreditacijske postopke zlasti v ZDA, poleg tega pa še v Kanadi in Mehiki. Akreditacijske zahteve ACBSP temeljijo na principih znanega Baldridge priznanja za kakovost, ki je v ZDA osrednje priznanje za kakovost.

Med drugim ACBSP spodbuja izmenjavo študentov in predavateljev  med  institucijami, ki so pridobile ACBSP akreditacijo in omogoča študentom, da postanejo člani častnih združenj študentov poslovnih znanosti Delta Mu Delta in Kappa Beta Delta, ki združujeta najboljše študente omenjenega področja. Članstvo v eni izmed obeh združenj pomeni doživljenjsko priznanje za izjemne dosežke in je v ZDA pri zaposlovalcih nadvse cenjeno.