STIK* raziskovalcev FL UM z gospodarstvom

(stík  -a m (ȋ) 4. kar omogoča medsebojno dogovarjanje, sodelovanje, spoznavanje; vir: SSKJ, e-vir)

Visokošolsko okolje ne more uspešno delovati brez podpore in stika z gospodarstvom. Fakulteta za logistiko že od ustanovitve dalje sodeluje s slovenskimi podjetji tako na znanstveno-raziskovalnem področju kot z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v izvedbo študijskih programov.

Zavedamo se namreč, da je logistika uporabna znanost, zato je ustvarjanje sinergije med akademskim okoljem fakultete in gospodarstvom priložnost in nujnost za ustvarjanje uspešne prihodnosti logistiki. Krepitev in ustvarjanje novih možnosti sodelovanja, ki temelji na potrebah gospodarstva, ter skupno oblikovanje in določanje strategij prihodnjega razvoja logistike kot znanosti in dejavnosti, je tudi cilj Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru.

Za soustvarjanje novega znanja s ključnimi gospodarskimi subjekti, ki v Sloveniji izvajajo logistične aktivnosti, je ključen osebni stik, zato smo na fakulteti vzpostavili Stik raziskovalcev FL UM z gospodarstvom. Namenjen je druženju in predvsem seznanjanju fakultete s potrebami gospodarstva in gospodarstva z idejami in novim znanjem ustvarjenim na fakulteti.