Uporaba fakultetnih prostorov in opreme

Na Fakulteti za logistiko imamo na razpolago 9 predavalnic (najmanjša sprejme 30 ljudi, največja tudi 200 ljudi), od tega tri računalniške.

Vse predavalnice so opremljene z najmodernejšo multimedijsko opremo (računalnik, projektor), v večjih predavalnicah pa je na voljo tudi sistem za videokonferenčna predavanja, pametne table, v največji predavalnici imamo tudi sistem za simultano prevajanje.

 

Cenik za uporabo prostorov in opreme Fakultete za logistiko:

Predavalnice v Celju:

Predavalnica z uporabo računalnika in projektorja…..25 EUR /uro;

Sejna soba z uporabo računalnika in projektorja…….15 EUR/uro;

Računalniška učilnica …………………………………45 EUR/uro;

Sistem za simultano prevajanje………………………75 EUR/uro;

Odklepanje in zaklepanje stavbe izven delovnega

časa Fakultete za logistiko…………………………….20 EUR ali v skladu z računom zunanjega izvajalca.

 

Cene ne vsebujejo DDV, ki se zaračunava v skladu z zakonom.

 

KONTAKT

Urška Arbeiter Kočevar

Email: urska.arbeiter-kocevar@fl.uni-mb.si

Telefon: 03 428 53 43