Senat FL UM

Člani:

prof. dr. Bojan Rosi – dekan,
prof. dr. Maja Fošner – za področje Kvantitativno modeliranje v logistiki,
izr. prof. dr. Tomaž Kramberger – za področje Kvantitativno modeliranje v logistiki,
izr. prof. dr. Tone Lerher – za področje Tehniška logistika,
izr. prof. dr. Andrej Lisec – za področje Tehniška logistika,
izr. prof. dr. Darja Topolšek – za področje Trajnostna logistika in mobilnost,
izr. prof. dr. Irena Gorenak – za področje Upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah,
izr. prof. dr. Borut Jereb – za področje Upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah,

Mark Kmetec, predstavnik študentov,
Tadej Bratina, predstavnik študentov,
Luka Herman, predstavnik študentov.