Akademski zbor FL UM

Člani:

prof. dr. Maja Fošner, predsednica

prof. dr. Iztok Potrč, namestnik predsednice

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci

Predstavniki študentov:

  • Mark Kmetec
  • Luka Herman
  • Tadej Bratina
  • Simona Šinko
  • Benjamin Herman
  • Sara Salamun
  • Samo Kumperščak.