Akademski zbor FL UM

Člani:

izred. prof. dr. Irena Gorenak, predsednica

doc. dr. Marjan Sternad , namestnik predsednice

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci

Predstavniki študentov:

  • Mark Kmetec
  • Luka Herman
  • Tadej Bratina
  • Simona Šinko
  • Benjamin Herman
  • Sara Salamun
  • Samo Kumperščak.