Akademski zbor FL UM

Člani:

izred. prof. dr. Irena Gorenak, predsednica

doc. dr. Marjan Sternad , namestnik predsednice

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci

Drugi delavci:

 • Valerija Kotnik
 • Tina Peklar
 • Nataša Čmer
 • Urška Arbeiter Kočevar
 • Marjana Potočnik
 • Manca Zrinski
 • Vid Mlejnik
 • Nina Vrečko
 • Ksenija Končan

Predstavniki študentov:

 • Vasja Omahne
 • David Strehar
 • Gregor Bratina
 • Špela Kovše
 • Luka Herman
 • Tadej Gračner
 • Kristijan Brglez
 • Maja Slapar
 • Samo Kumperščak