Organi

Senat FL UM

Člani:

prof. dr. Bojan Rosi – dekan,
prof. dr. Maja Fošner – za področje Kvantitativno modeliranje v logistiki,
izr. prof. dr. Tomaž Kramberger – za področje Kvantitativno modeliranje v logistiki,
izr. prof. dr. Tone Lerher – za področje Tehniška logistika,
izr. prof. dr. Andrej Lisec – za področje Tehniška logistika,
izr. prof. dr. Darja Topolšek – za področje Trajnostna logistika in mobilnost,
doc. dr. Marjan Sternad – za področje Trajnostna logistika in mobilnost,
izr. prof. dr. Irena Gorenak – za področje Upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah,
izr. prof. dr. Borut Jereb – za področje Upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah,

Maja Slapar, predstavnik študentov,
Samo Kumperščak, predstavnik študentov,
Vasja Omahne, predstavnik študentov.

Akademski zbor FL UM

Člani:

izred. prof. dr. Irena Gorenak, predsednica

doc. dr. Marjan Sternad , namestnik predsednice

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci

Drugi delavci:

 • Valerija Kotnik
 • Tina Peklar
 • Nataša Čmer
 • Urška Arbeiter Kočevar
 • Marjana Potočnik
 • Manca Zrinski
 • Vid Mlejnik
 • Nina Vrečko
 • Ksenija Končan

Predstavniki študentov:

 • Vasja Omahne
 • David Strehar
 • Gregor Bratina
 • Špela Kovše
 • Luka Herman
 • Tadej Gračner
 • Kristijan Brglez
 • Maja Slapar
 • Samo Kumperščak

Poslovodni odbor FL UM

Člani:

prof. dr. Bojan Rosi

izr. prof. dr. Borut Jereb

doc. dr. Marjan Sternad

Nina Vrečko

Luka Herman, prodekan za študentska vprašanja

Zadnja sprememba: 13. decembra, 2017