Organi

Senat FL UM

Člani:

prof. dr. Bojan Rosi – dekan,
prof. dr. Maja Fošner – za področje Kvantitativno modeliranje v logistiki,
izr. prof. dr. Tomaž Kramberger – za področje Kvantitativno modeliranje v logistiki,
izr. prof. dr. Tone Lerher – za področje Tehniška logistika,
izr. prof. dr. Andrej Lisec – za področje Tehniška logistika,
izr. prof. dr. Darja Topolšek – za področje Trajnostna logistika in mobilnost,
izr. prof. dr. Irena Gorenak – za področje Upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah,
izr. prof. dr. Borut Jereb – za področje Upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah,

Mark Kmetec, predstavnik študentov,
Tadej Bratina, predstavnik študentov,
Luka Herman, predstavnik študentov.

Akademski zbor FL UM

Člani:

izred. prof. dr. Irena Gorenak, predsednica

doc. dr. Marjan Sternad , namestnik predsednice

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci

Predstavniki študentov:

  • Mark Kmetec
  • Luka Herman
  • Tadej Bratina
  • Simona Šinko
  • Benjamin Herman
  • Sara Salamun
  • Samo Kumperščak.

Poslovodni odbor FL UM

Člani:

prof. dr. Bojan Rosi

izr. prof. dr. Borut Jereb

doc. dr. Marjan Sternad

Nina Vrečko

Igor Grofelnik, predekan za študentska vprašanja

Zadnja sprememba: 14. marca, 2017