Komisija za študijske zadeve FL UM

Člani:

prof. dr. Maja Fošner, predsednica komisije;
izr. prof. dr. Irena Gorenak, članica;
izr. prof. dr. Borut Jereb, član,
izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, članica,
izr. prof. dr. Darja Topolšek, članica,
Igor Grofelnik, predstavnik študentov,
Luka Herman, predstavnik študentov.