Komisija za študijske zadeve FL UM

Člani:

prof. dr. Maja Fošner, predsednica komisije;
izr. prof. dr. Irena Gorenak, članica;
doc. dr.  Marjan Sternad, član;
prof. dr. Tone Lerher, član;
izr. prof. dr. Roman Gumzej, član;
Samo Kumperščak, predstavnik študentov;
Luka Herman, predstavnik študentov.