Komisija za ocenjevanje kakovosti FL UM

Člani:

izr. prof. dr. Roman Gumzej, predsednik komisije,
pred. Uroš Kramar, član,
doc. dr. Brigita Gajšek, članica,
doc. dr. Klemen Prah, članica,
Marjana Potočnik, članica,
Špela Kovše, predstavnica študentov,
Tadej Gračner, predstavnik študentov.