Komisija za mednarodno sodelovanje FL UM

Člani:

izr. prof. dr. Borut Jereb, predsednik komisije;
doc. dr. Matevž Obrecht, član,
doc. dr. Marjan Sternad, član,
prof. dr. Iztok Potrč, član,
doc. dr. Klemen Prah, član,
Tadej Bratina, predstavnik študentov,
Gregor Bratina, predstavnik študentov.