Komisija za mednarodno sodelovanje FL UM

Člani:

izr. prof. dr. Borut Jereb, predsednik komisije;
doc. dr. Matevž Obrecht, član,
lektor dr. Polona Vičič , član,
izr. prof. dr. Andrej Lisec, član,
doc. dr. Klemen Prah, član,
Maja Slapar, predstavnica študentov,
Gregor Bratina, predstavnik študentov.