Komisije

Komisija za študijske zadeve FL UM

Člani:

prof. dr. Maja Fošner, predsednica komisije;
izr. prof. dr. Irena Gorenak, članica;
doc. dr.  Marjan Sternad, član;
prof. dr. Tone Lerher, član;
izr. prof. dr. Roman Gumzej, član;
Igor Grofelnik, predstavnik študentov;
Luka Herman, predstavnik študentov.

Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve FL UM

Člani:

izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, predsednik komisije,
doc. dr. Sonja Mlaker Kač, članica,
izr. prof. dr. Darja Topolšek, članica,
izr. prof. dr. Andrej Lisec, član,
izr. prof. dr. Dejan Dragan, član,
Simona Šinko, predstavnica študentov,
Gregor Bratina, predstavnik študentov.

Komisija za mednarodno sodelovanje FL UM

Člani:

izr. prof. dr. Borut Jereb, predsednik komisije;
doc. dr. Matevž Obrecht, član,
doc. dr. Marjan Sternad, član,
prof. dr. Iztok Potrč, član,
doc. dr. Klemen Prah, član,
Simona Šinko, predstavnica študentov,
Luka Herman, predstavnik študentov.

 

Komisija za ocenjevanje kakovosti FL UM

Člani:

izr. prof. dr. Roman Gumzej, predsednik komisije,
pred. Uroš Kramar, član,
doc. dr. Brigita Gajšek, članica,
Tea Vizinger, članica,
Marjana Potočnik, članica,
Natalija Geld, predstavnica študentov,
Mark Kmetec, predstavnik študentov.

Zadnja sprememba: 17. novembra, 2017