Komisije

Komisija za študijske zadeve FL UM

Člani:

prof. dr. Maja Fošner, predsednica komisije;
izr. prof. dr. Irena Gorenak, članica;
izr. prof. dr. Borut Jereb, član,
izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša, članica,
izr. prof. dr. Darja Topolšek, članica,
Igor Grofelnik, predstavnik študentov,
Luka Herman, predstavnik študentov.

Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve FL UM

Člani:

izr. prof. dr. Tomaž Kramberger,
prof. dr. Iztok Potrč,
izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
izr. prof. dr. Borut Jereb,
izr. prof. dr. Darja Topolšek,
Simona Šinko, predstavnica študentov,
Gregor Bratina, predstavnik študentov.

Komisija za mednarodno sodelovanje FL UM

Člani:

izr. prof. dr. Borut Jereb,
prof. dr. Maja Fošner,
izr. prof. dr. Andrej Lisec,
izr. prof. ddr. Teodora Ivanuša,
Simona Šinko, predstavnica študentov,
Luka Herman, predstavnik študentov.

 

Komisija za ocenjevanje kakovosti FL UM

Člani:

izr. prof. dr. Roman Gumzej, predsednik komisije;
prof. dr. Iztok Potrč, član;
doc. dr. Brigita Gajšek, članica,
asist. Tea Vizinger, članica,
Nina Vrečko, članica,
Natalija Geld, članica študentka,
Mark Kmetec, član študent.

Zadnja sprememba: 16. decembra, 2016