Komisije

Komisija za študijske zadeve FL UM

Člani:

prof. dr. Maja Fošner, predsednica komisije;
izr. prof. dr. Irena Gorenak, članica;
doc. dr.  Marjan Sternad, član;
prof. dr. Tone Lerher, član;
izr. prof. dr. Roman Gumzej, član;
Samo Kumperščak, predstavnik študentov;
Luka Herman, predstavnik študentov.

Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve FL UM

Člani:

izr. prof. dr. Tomaž Kramberger, predsednik komisije,
doc. dr. Sonja Mlaker Kač, članica,
izr. prof. dr. Darja Topolšek, članica,
izr. prof. dr. Andrej Lisec, član,
izr. prof. dr. Dejan Dragan, član,
Gregor Bratina, predstavnik študentov,
Vasja Omahne, predstavnik študentov.

Komisija za mednarodno sodelovanje FL UM

Člani:

izr. prof. dr. Borut Jereb, predsednik komisije;
doc. dr. Matevž Obrecht, član,
lektor dr. Polona Vičič , član,
izr. prof. dr. Andrej Lisec, član,
doc. dr. Klemen Prah, član,
Maja Slapar, predstavnica študentov,
Gregor Bratina, predstavnik študentov.

 

Komisija za ocenjevanje kakovosti FL UM

Člani:

izr. prof. dr. Roman Gumzej, predsednik komisije,
pred. Uroš Kramar, član,
doc. dr. Brigita Gajšek, članica,
doc. dr. Klemen Prah, članica,
Marjana Potočnik, članica,
Špela Kovše, predstavnica študentov,
Tadej Gračner, predstavnik študentov.

Zadnja sprememba: 6. decembra, 2018