Katedre

Katedra za kvantitativno modeliranje v logistiki

predstojnik: izr. prof. dr. Tomaž Kramberger

člani: izr. prof. dr. Dejan Dragan, prof. dr. Maja Fošner, izr. prof. dr. Roman Gumzej, asist. dr. Benjamin Marcen, doc. dr. Klemen Prah, asist. dr. Bojan Rupnik, asist. Tea Vizinger.

 

Katedra za tehniško logistiko

predstojnik: prof. dr. Iztok Potrč

Ostali člani: prof. dr. Tone Lerher, izr. prof. dr. Andrej Lisec, asist. dr. Blaž Šamec.

Katedra za upravljanje v logistiki in oskrbovalnih verigah

Predstojnik: izr. prof. dr. Irena Gorenak

Ostali člani: doc. dr. Brigita Gajšek, izr. prof. dr. Borut Jereb, doc. dr. Sonja Mlaker Kač, doc. dr. Matevž Obrecht, prof. dr. Bojan Rosi, prof. dr. Bojan Škof, lekt. dr. Polona Vičič.

Zadnja sprememba: 21. junija, 2018