Laboratorij za kvantitativno modeliranje v logistiki « Fakulteta za logistiko

Laboratorij za kvantitativno modeliranje v logistiki