Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Organi

Študentski svet FL UM

Študentski svet obravnava in sklepa o vprašanjih študijskega področja in ga sestavljajo študentje, ki jih izvolijo kolegi iz svojih vrst. Prodekan za študentska vprašanja je njegov član po svoji funkciji in hkrati predsednik.

Prodekan za študentska vprašanja FL UM:
Luka Herman

Člani ŠS FL
Luka Herman, Prodekan za študentska vprašanja

1.STOPNJA
1. letnik

 • Predsednik 1. letnika: David Strehar
 • Članica 1. letnika: Petra Urbanc

2. letnik

 • Predsednik 2. letnika: Leon Novakovič
 • Članica 2. letnika: Maja Slapar

3. letnik

 • Predsednica 3. letnika: Vanja Pirš
 • Članica 3. letnika: Barbara Gradišnik

2.STOPNJA
1. letnik

 • Predsednik 1. letnika: Samo Kumperščak
 • Član 1. letnika: Vasja Omahne

2. letnik

 • Predsednik 2. letnika: Tadej Gračner
 • Član 2. letnika: Kristjan Brglez

Absolventi

 • Predsednik absolventov: Gregor Bratina
 • Članica absolventov: Špela Kovše

Tudi ti se lahko priključiš Študentskemu svetu fakultete, kjer lahko zastopaš študente in se zavzemaš za njih. Najdi prodekana za študentska vprašanja na fakulteti in se pozanimaj o možnosti sodelovanja.