Naše poslanstvo

izr. prof. dr. Borut Jereb, Prodekan za kakovost in mednarodno dejavnost

izr. prof. dr. Borut Jereb, Prodekan za kakovost in mednarodno dejavnost

Fakulteta za logistiko je tesno vpeta v mednarodno pedagoško, raziskovalno in strokovno sodelovanje. Zavedamo se namreč, da lahko le kakovostna izmenjava idej in znanja s posamezniki in sorodnimi inštitucijami v tujini prinese napredek vedi, fakulteti in njenim posameznikom.

Fakulteta ima mednarodno akreditirane študijske programe pri dveh akreditacijskih hišah: ECBE (European Council for Business Education) in ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs). Te nam omogočajo večjo mednarodno povezljivost, tako v projektnem in raziskovalnem delu, kakor tudi pri mednarodnih izmenjavah študentov in predavateljev. Hkrati pa akreditacije kažejo na to, da so naši študijski programi kakovostni in dajejo našim diplomantom večjo veljavo.

V okviru mednarodne dejavnosti smo ustanovili tudi mednarodno založbo, preko katere omogočamo pospešeno izmenjavo znanja različnih znanstvenih disciplin.
Pomemben del mednarodne dejavnosti so tudi izmenjave študentov in pedagogov. Študentom v okviru programa ERASMUS omogočamo, da del rednih študijskih obveznosti opravijo v tujini in tako poleg znanja pridobijo pomembne mednarodne in medkulturne izkušnje. Na Fakulteti za logistiko se lahko pohvalimo, da se naši študenti zavedajo prednosti izmenjav in se jih tudi v velikem številu udeležujejo.
Mednarodna dejavnost fakultete je pomemben del začrtane strategije in razvoja fakultete, ki nam nenehno omogoča nove priložnosti za nadgradnjo logističnega znanja, prepoznavnosti fakultete in njenih posameznikov – tako študentov kot predavateljev.