Norveški finančni mehanizem

Študij v tujini

Program EGP in Norveški finančni mehanizem študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji (t.j. institucija s katero ima UM oz. matična fakulteta podpisan Erasmus bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu)  v drugi sodelujoči državi, pri čemer morata biti obe organizaciji imetnici Erasmus univerzitetne listine.

Sodelujoče države so Islandija, Norveška in Lichtenštain.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. januarja 2014 do najkasneje 31. marec 2015.

Seznam institucij, s katerimi ima vaša fakulteta sklenjen bilateralni sporazum so objavljeje na naseldnji spletni povezavi:
Vse informacije v zvezi s prijavo so objavljene v Razpisni dokumentaciji.

Razpis EGP in NFM

 

Praksa v tujini

Ta akcja omogoča študentom, da preživijo določeno obdobje prakse med 6 tedni in 12 meseci v podjetju ali drugi organizaciji v drugi sodelujoči državi (Norveška, Islandija, Lihtenštajn).

Prijavni postopek:

1. Študent, ki bodo opravljali prasko v podjetju ali na VŠ instituciji v sodelujoči državi izpolni prijavni obrazec »Prijava za mobilnost z namenom praktičnega usposabljanja EGP in NFM«  Prijava praksa EGP_in_NFM

2. Izpolnjen in podpisan obrazec študent pošlje koordinatorju matične fakultete (seznam koordinatorjev)

 

Informacije in pogoji o mobilnosti z namenom prakse so objavljeni v nasledjih pravilih:

Pravila_Mobilnost študentov za namen prakse.docxPravila_Mobilnost študentov za namen prakse.docx

 

Bilateralni  sporazumi

Sklenjen bilateralni sporazum je pogoj za mobilnost študenta z namenom študija

Na naslednji povezavi so objavljeni sklenjeni bilateralni sporazumi članic UM s partnerskimi institucijami na Norveškem, Islandiji in Lihtenštainu.

Bilateralni sporazumi (NFM).pdf