Postopek prijave in priznavanja

OKVIRNI POSTOPEK PRIJAVE  IN PRIZNAVANJA IZPITOV NA ERASMUS+ ŠTUDIJSKI IZMENJAVI

 

1.   PRELIMINARNA PRIJAVA na spletni strani www.um.si  

 

Spletna prijava za študij v tujini – http://www.um.si/mednarodno‐sodelovanje/program‐erasmus/studij‐v‐tujini/Strani/default.aspx

‐     V obrazec vnesete osnovne podatke (ime, priimek, naslov, emšo, davčno št. , e‐mail naslov, telefonsko številko, …)

‐     Izberete študijsko smer ter okvirno obdobje študija (začetek / konec)

‐     Izberete max. 3 željene fakultete v tujini

‐     Predmetov, ki jih boste obiskovali na tuji fakulteti v tej fazi NI potrebno vnašati

‐     POTRDITE NEPOPOLNO VLOGO

 

2. POSTOPEK IZBORA FAKULTETE

Glede na oddane preliminarne prijave, bo Fakulteta za logistiko, Univerze v Mariboru, meseca marca opravila postopek izbora fakultete v tujini za vsakega posameznega študenta. V kolikor bo prijav na posamezno fakulteto več kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni postopek.

Dodatni kriterij Fakultete za logistiko upošteva uspešnost študenta na domači
fakulteti, glede na naslednje kriterije, po vrstnem redu, kot sledi:
a. Višji letnik oz. opravljeno število ECTS
b. Povprečna ocena študija na dan prijave
c. Sodelovanje pri dodatnih aktivnostih (npr. prodekan študent, član senata ali
komisij FL)

TERMIN: okvirno do konca meseca MARCA

Rezultate javi fakultetni koordinator na vaš e‐mail naslov.

 

3. IZBIRA PREDMETOV 

Ko boste od fakultetnega koordinatorja dobili potrditev o izboru fakultete v tujini, boste samostojno iz razpoložljivih virov (spletne strani, ipd) izbrali nabor predmetov, ki jih želite vpisati na tuji fakulteti.

TERMIN: okvirno do konca meseca APRILA

 

4. DOGOVOR O PRIZNAVANJU PREDMETOV (OBRAZEC)

V kolikor želite, da se vam predmeti, ki jih boste opravljali na tuji fakulteti priznajo na matični fakulteti, morate pred odhodom izpolniti obrazec (DOGOVOR O PRIZNAVANJU).  Priznavanje predmetov rešujete sami v dogovoru s posameznimi profesorji (nosilci predmetov), ki so pristojni za določeno predmetno področje (podpis).

PRIPOROČLJIVO: Pripraviti morate opise predmetov iz tujine in opise primerljivih predmetov na matični fakulteti (naslov predmeta, ECTS‐si, vsebine).

 

5. PREVERITE, če imajo fakultete gostiteljice podane kakršnekoli DODATNE ZAHTEVE IN POSTOPKE (jezik, dodatni obrazci, itd….).

 

6. DOKONČNA PRIJAVA

 

OBRAZEC: LEARNING AGREEMENT – popolna vloga

http://www.um.si/mednarodno‐sodelovanje/program‐erasmus/studij‐vtujini/Strani/default.aspx

Spletna prijava za študij v tujini

‐     dopolnite manjkajoče podatke

‐     vnesite vse predmete, ki ste jih zbrali na tuji fakulteti (v angleščini oz.tujem jeziku)

‐     popolno vlogo zaključi fakultetni kordinator

TERMIN:  predvidoma v začetku meseca MAJA

 

7. RAZNO

PO POTRDITVI TUJE FAKULTETE O SPREJETJU (ACCEPTANCE LETTER) urejate vse ostale formalnosti (kot npr. obrazec za štipendijo – na UM / MEDNARODNA PISARNA, urejanje namestitve,…) SAMI, torej BREZ pomoči fakultetnega koordinatorja.

V primeru, da kljub vsem odobritvam na izmenjavo ne boste odšli, le‐to čimprej javite koordinatorju ter mednarodni pisarni UM.

 

V TUJINI:

 

8. SPREMEBE predmetov ali trajanja študija OBRAZEC: CHANGES TO LEARNING AGREEMENT

V primeru sprememb izpolnite obrazec. Podpisati ga morata obe fakulteti (koordinatorji) / univerzi.

 

ZAKLJUČEK IZMENJAVE:

 

9. PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI (obrazec)

Po zaključku izmenjave, fakultetnemu koordinatorju dostavite potrdilo o opravljenih izpitih, t.i. TRANSCRIPT OF RECORDS. V skladu z DOGOVOROM O PRIZNAVANJU oz. naknadnimi spremembami (priznavanja novih predmetov), ki jih urejate sami, dobite potrdilo o PRIZNAVANJU ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI (referat). Priznavanje je možno le izjemoma po zaključku mednarodne izmenjave.

Kopijo dokumenta oddate v Mednarodno pisarno UM (za potrdilo k štipendiji).

 

KONTAKTNE OSEBE , GOVORILNE URE:

VID MLEJNIK

erasmus.fl@um.si

doc. dr. MATEVŽ OBRECHT (fakultetni Erasmus koordinator)

erasmus.fl@um.si

oz. v času uradnih ur  fakultetnega Erasmus koordinatorja v pisarni 429, v pritličju stavbe Fakultete za logistiko v Celju; ob sredah med 11.00 in 12.00 uro.