Erasmus Mundus

JoinEU SEE IV PROGRAM MOBILNOSTI ŠTUDENTOV IN ZAPOSLENIH NA UNIVERZI V MARIBORU

Univerza v Mariboru je partner v shemi štipendiranja za akademsko izmenjavo med državami zahodnega Balkana in EU & državami članicami od leta 2010. JoinEU-SEE konzorcij koordinira Univerza v Gradcu, projekt je ponovno pridobil sredstva za štipendije mobilnosti za obiske študentov in predavateljev, ki se bodo nadaljevale v letu 2013.

JoinEU-SEE – shema štipendiranja za akademsko izmenjavo med EU in državami zahodnega Balkana, zajema partnerske univerze na zahodnem Balkanu, na katere se je možno prijaviti in opraviti svojo mobilnost:

 

ALBANIJA – Univerza v Tirani http://www.unitir.edu.al/

BOSNA IN HERCEGOVINA – Univerza v Mostarju http://www.sve-mo.ba/

BOSNA IN HERCEGOVINA – Univerza v Sarajevu http://unsa.ba/s/index.php?lang=english

BOSNA IN HERCEGOVINA – Univerza v Tuzli http://www.untz.ba/

BOSNA IN HERCEGOVINA – Univerza v Banja Luki http://www.unibl.org/index3.php

ČRNA GORA – Univerza v Črni Gori http://www.ucg.ac.me/cg/

KOSOVO-  Univerza v Prištini http://www.uni-pr.edu/

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA – Univerza sv. Cirila in Metoda v Skopju http://www.ukim.edu.mk/

SRBIJA – Univerza v Beogradu http://www.bg.ac.rs/en_index.php

SRBIJA – Univerza v Novem Sadu http://www.uns.ac.rs/

 

Razpisni rok za štipendije v študijskem letu 2013/2014 je odprt od 09. novembra 2012 do 01. februarja 2013 (23:59).  

Mobilnosti prijavljene v tem razpisnem roku bodo možne v zimskem semestru 2013/2014.

Partnerske univerze v projektu

V projektu sodeluje 10 partnerskih univerz iz Evrope in 10 partnerskih univerz iz zahodnega Balkana. Univerze in njihove splošne informacije s kontaktnimi osebami so dostopne na spletni povezavi: http://www.joineusee.eu/content.aspx?sm=0&men=8&AID=8.

Kdo se lahko prijavi?

Mobilnost je možna na vseh ravneh visokošolskega izobraževanja in vključuje mobilnost študentov (dodiplomskih, podiplomskih, magistrskih, doktorskih in post-doktorskih) ter zaposlenih (predavateljev in administrativnih delavcev). Tipi mobilnosti so opisani na spletni povezavi http://www.joineusee.eu/content.aspx?sm=0&men=7&AID=2.

Kako se prijaviti?

Prijaviti se je možno do 1. februarja 2013. Postopek prijave je opisan na: http://www.joineusee.eu/content.aspx?sm=0&men=2&AID=5

Štipendije:

Višina štipendije in trajanje mobilnosti sta odvisna od tipa in trajanja mobilnosti. Tabela z zneski je predstavljena na spletni povezavi: http://www.joineusee.eu/content.aspx?sm=0&men=4&AID=3.

Področja študija:

Vsaka partnerska univerza je na uradni spletni strani programa objavila področja študija, ki jih ponuja. Ta področja so na spletni povezavi: http://www.joineusee.eu/content.aspx?sm=0&men=6&AID=4.

Merila za izbor:  

Izbor temelji na različnih kriterijih. Le ti so opisani na spletni povezavi: http://www.joineusee.eu/content.aspx?sm=0&men=5&AID=6.   Pogosto zastavljena vprašanja: http://www.joineusee.eu/content.aspx?sm=0&men=1&AID=7.