Nina Vrečko, univ. dipl. prav.

Email
nina.vrecko@um.si

Telefon

03 428 53 11

Delovno mesto

tajnik fakultete