Predlog za nakup

Nabava literature za knjižnico se izvaja štirikrat letno. Predloge za nabavo literature zaposleni FL posredujete na e-naslov knjižnice do 1. marca, 1. junija, 1. septembra in 1. decembra na ustreznem obrazcu glede na namen nabave. Predlog bomo preučili in zainteresirane obvestili o odločitvi za nakup.

Obrazci