Izposoja

Pogoji

Knjižnično gradivo izposojamo čitalniško ali na dom in sicer izključno članom knjižnice s predložitvijo članske oziroma študentske izkaznice.

Rok izposoje je praviloma en mesec, neknjižnega gradiva (CD-ROM, DVD) pa praviloma en teden. Za zelo iskano gradivo je rok izposoje skrajšan na en teden ali dva tedna. Ti roki izposoje ne veljajo za gradivo, ki ga knjižnica nabavi za potrebe pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega procesa na FL in je plačano s stroškovnih mest zaposlenih.

Član si lahko hkrati izposodi osem enot gradiva. Izjeme dovoljuje pooblaščena oseba knjižnice.

Za izposojeno gradivo član prevzame vso odgovornost. Član je odgovoren za poškodovanje, izgubo ali krajo knjižničnega gradiva.

Vračanje

Izposojeno gradivo uporabnik vrne v izposoji ali po pošti. Po pošti mora biti poslano s priporočeno pošiljko in po veljavnih poštnih predpisih, z oznako na ovojnici »vračilo gradiva«.

Člani knjižnice, ki so študenti FL, so pred zaključkom študija (ob diplomiranju) dolžni vrniti vse izposojeno gradivo in poravnati finančne obveznosti do knjižnice. Za potrdilo zaprosijo na e-naslovu knjižnice, ki potrdilo posreduje v referat za študentske zadeve. Enako velja ob izpisu s fakultete. Tudi člani knjižnice, ki so zaposleni na FL, so ob morebitni prekinitvi delovnega razmerja dolžni vrniti vse izposojeno knjižnično gradivo.

Podaljševanje

Član, ki ima poravnane vse obveznosti, lahko rok izposoje podaljša. Število podaljšanj je programsko omejeno in je mogoče največ trikrat (3-krat). Podaljšanje roka izposoje člani urejajo preko e-pošte, telefona ali osebno v knjižnici. Uporaba spletne storitve »Moja knjižnica« ni mogoča. Skrb za pravočasno podaljševanje je odgovornost in dolžnost člana.

po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Fakultete za logistiko