Navodilo za pridobitev CIP

CIP zapis morajo imeti publikacije kot so knjige, e-knjige in druge elektronske publikacije na fizičnih nosilcih, ki izidejo v nakladi več kot 50 izvodov ter online.

V kolikor izdajate publikacijo v okviru FL in želite pridobiti CIP, kataložni zapis o publikaciji (cataloguing-in-publication), morate v knjižnico oddati končni elektronski izvod celotnega dela ali prednje strani s kolofonom in kazalom vsebine. Knjižnica bo vaše gradivo posredovala UKM ali NUK, kjer vam bodo izdelali CIP, ki ga morate vstaviti na hrbet notranje naslovne strani.

Pri pripravi kolofona se držite navodil Zakona o obveznem izvodu publikacij in njegovih dopolnitev, kjer je navedeno, da mora kolofon vsebovati:

 • naslov, podnaslov,
 • podatke o avtorju, prevajalcu, ilustratorju, fotografu, piscu spremne besede in ostalih sodelavcih pri nastanku publikacije,
 • izvirni naslov dela v primeru prevoda,
 • navedbo nosilca avtorskih pravic,
 • ime in sedež založnika,
 • podatke o izdaj ali natisu,
 • leto izida,
 • oznako ISBN, ISSN ali drugo mednarodno oznako publikacije,
 • število izvodov,
 • maloprodajno ceno publikacije (velja za knjige in serij­ske publikacije, če cena ni natisnjena drugje v publikaciji) ter
 • navedbo javnega financerja, če je publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi.

Pred izdelavo CIP-a za vašo publikacijo, bo knjižnica pridobila ISBN ali ISSN oznako, ustrezno tipu publikacije.

Več informacij o CIP-u najdete na:

CIP – Kataložni zapis o publikaciji (NUK)