CIP

CIP zapis morajo imeti publikacije kot so knjige, e-knjige in druge elektronske publikacije na fizičnih nosilcih, ki izidejo v nakladi več kot 50 izvodov ter online.

Pri pripravi kolofona se držite navodil Zakona o obveznem izvodu publikacij in njegovih dopolnitev, kjer je navedeno, da mora kolofon vsebovati:

 • naslov, podnaslov,
 • podatke o avtorju, prevajalcu, ilustratorju, fotografu, piscu spremne besede in ostalih sodelavcih pri nastanku publikacije,
 • izvirni naslov dela v primeru prevoda,
 • navedbo nosilca avtorskih pravic,
 • ime in sedež založnika,
 • podatke o izdaj ali natisu,
 • leto izida,
 • oznako ISBN, ISSN ali drugo mednarodno oznako publikacije,
 • število izvodov,
 • maloprodajno ceno publikacije (velja za knjige in serij­ske publikacije, če cena ni natisnjena drugje v publikaciji) ter
 • navedbo javnega financerja, če je publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi.

Pred izdelavo CIP-a za vašo publikacijo, bo knjižnica pridobila ISBN ali ISSN oznako, ustrezno tipu publikacije.

Več informacij o CIP-u najdete na:

CIP – Kataložni zapis o publikaciji (NUK)