Oddaljen dostop

Do elektronskih virov UM lahko dostopate z računalnikov FL (preko IP naslova) ali preko oddaljenega dostopa s spletne strani https://www.ukm.si/elektronski-viri

Uporabniško ime v obliki: ukm.nnnnnnn@libroam.si*
Geslo: xxxxxx**

* pri čemer je nnnnnnn sedemmestna številka članske izkaznice
** izbrano geslo s pravilnim vnosom velikih in malih črk

 

Pogoji za oddaljen dostop so veljaven status študenta Univerze v Mariboru ali zaposlen na Univerzi v Mariboru; veljavno (podaljšano) članstvo v knjižnici; izbrano osebno geslo za uporabo storitev Moja knjižnica, Libroam in Elektronski informacijski viri; ni dolgov in ni kršitev pravil, ki veljajo v omrežju Eduroam.

Morebitne težave pri prijavi ali uporabi oddaljenega dostopa do elektronskih informacijskih virov sporočite na e-naslov: knjiznica.fl@um.si.