Kolofon

Spletno mesto: http://fl.um.si/knjiznica/

Lastnik spletnega mesta:

Fakulteta za logistiko

Mariborska cesta 7

3000 Celje

Vsebina:

Fakulteta za logistiko. Knjižnica

Urednica:

Dr. Vesna Mia Ipavec

Uredniški odbor:

Prof. dr. Maja Fošner

Doc. dr. Tomaž Kramberger

Manca Zrinski

Oblikovanje:

Luka Klemenčič

Prevod v angleščino: v pripravi

ISSN: 2232-6545

Posodabljanje spletnih strani knjižnice:

Fakulteta za logistiko bo skušala zagotavljati aktualnost in točnost podatkov spletnih strani knjižnice. Fakulteta za logistiko si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli spremeni vsebino in obliko spletnih strani knjižnice, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.