Digitalna knjižnica

E-BAZE PODATKOV UM

Scopus

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www-scopus-com.ezproxy.lib.ukm.si/

Ebrary

Ob dodatni registraciji so na voljo še nekatera orodja kot je izposoja e-knjig, natis ali trajno hranjenje delov knjig na osebnem računalniku in oddaljen dostop do e-knjig.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://site.ebrary.com/lib/mariboruni/home.action

JSTOR

Elektronski viri za namene raziskovanja, poučevanja in učenja, zlasti s področja družboslovja in humanistike, a tudi tehnike in naravoslovja.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.jstor.org.ezproxy.lib.ukm.si/

IEEE Xplore

Digitalna knjižnica Inštituta inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE) in njihovih partnerskih ustanov.

UDK: 621.38 Elektronika. Elektronske naprave, 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Povezava: http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.lib.ukm.si/Xplore/home.jsp?tag=1&tag=1

SAGE Journals

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://online.sagepub.com.ezproxy.lib.ukm.si/

EMERALD

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.lib.ukm.si/

ProQuest

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://search.proquest.com.ezproxy.lib.ukm.si/index?accountid=28931

SpringerLink

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.springerlink.com.ezproxy.lib.ukm.si/?MUD=MP

ScienceDirect ELSEVIER

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.sciencedirect.com.ezproxy.lib.ukm.si/

Wiley Online Library

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.lib.ukm.si/

Taylor & Francis Online

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.tandfonline.com/

Elektronski viri UKM

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.ukm.um.si/elektronski-viri

E-časopisi

Keesing’s World News Archive

Članki s področja svetovnega gospodarskega, političnega in družbenega dogajanja.

UDK: 327 Mednarodni odnosi. Svetovna, globalna politika. Mednarodne zadeve. Zunanja politika

Povezava: http://www.keesings.com

Wall Street Journal

Business News & Financial News

UDK: 070.443 Finančne novice. Poslovne novice

Povezava: http://uk.wsj.com/home-page

Information Today Europe

Poudarek na inovacijah in tehnologijah s področja upravljanja znanja in informacij, e-virov, poizvedb, socialnih medijev, ustvarjanja vsebin, organizacije in distribucije ter elektronskega založništva.

UDK: 005.336.5:004 Računalniška znanja. Znanja s področja informacijske tehnologije

Povezava: http://www.infotoday.eu/Newsletter/

Financial Times

World business, finance, and political news

UDK: 070.443 Finančne novice. Poslovne novice

Povezava: http://www.ft.com/home/uk

Finance.si

Priloga logistika

UDK: 005.933(054) Časopisi o oskrbi in zagotavljanju

Povezava: http://logistika.finance.si/

E-knjige

Statistična analiza dokumentov Incoterm s pomočjo statističnega modeliranja tipa regresijski LOGIT in ugotavljanje ključnih preferenc: delno poročilo študije

Raziskava učinkovitosti predavanj Zavoda VOZIM “Še vedno vozim – vendar ne hodim” in njen vpliv na varno vedenje voznikov: zaključno poročilo raziskovalnega projekta

“Bike sharing” kot inovativna logistična rešitev za podporo razvoja turizma: zaključno poročilo raziskovalnega projekta

Prakse delitvene ekonomije v logistiki in turizmu: zaključno poročilo raziskovalnega projekta

Logistične in okoljske zasnove trajnostne lokalne pridelave hrane: zaključno poročilo raziskovalnega projekta

Kovacic-Lukman et al_Logisticne in okoljske zasnove trajnostne lokalne pridelave hrane

UDK: 005.5 - Postopki menedžmenta. Usmeritev

Povezava: http://fl.um.si/knjiznicaFL/eknjige/Kovacic-Lukman_Logisticne_in_okoljske_zasnove_trajnostne_lokalne_pridelave_hrane.pdf

Celostna prometna strategija Občine Zagorje ob Savi

Za ogled datotek epub priporočamo Calibre, najdete ga TUKAJ

Ali pa v PDF obliki, ki jo najdete TUKAJ

UDK:

Povezava: http://fl.um.si/knjiznicaFL/eknjige/Na_poti_v_zeleno.epub

Celostna prometna strategija občine Šoštanj : elaborat : 3. faza

Celostna prometna strategija občine Šoštanj : elaborat : 2. faza

Celostna prometna strategija občine Šoštanj : elaborat : 1. faza

How to write a research paper? useful tips for successful academic writing

Kolaborativno vedenje kot spodbujevalni dejavnik integracije logistične in marketinške funkcije

Darja Topolšek

UDK: 005.56 Sodelovanje. Skupno delo. Soudeleženost

Povezava: http://fl.um.si/knjiznica/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/Topolsek_Kolaborativno_vedenje.pdf

Informacijska podpora logističnim sistemom

Roman Gumzej

UDK: 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Povezava: http://fl.um.si/knjiznica/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/Gumzej_Informacijska-podpora-logističnim-sistemom.pdf

Logistika in e-poslovanje

Roman Gumzej

UDK: 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Povezava: http://fl.um.si/knjiznica/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/Gumzej_Logistika-in-e-poslovanje.pdf

Računalništvo in informatika v logistiki

Roman Gumzej

UDK: 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Povezava: http://fl.um.si/knjiznica/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/Gumzej_Računalništvo-in-informatika-v-logistiki.pdf

Presoja kakovosti izobraževanja na Fakulteti za logistiko UM

Katja Baškovič, Vesna Breg, Sabina Otorepec, Borut Jereb in Matjaž Knez

UDK: 161.223 Kakovostne sodbe

Povezava: http://fl.um.si/knjiznicaFL/eknjige/Baskovic_Presoja_kakovosti_izobrazevanja_na_Fakulteti_za_logistiko_UM_2013.pdf

The Role of Languages for Specific Purposes in Intercultural Communication

Edited by Polona Vičič, Sara Orthaber, Vesna Mia Ipavec, and Manca Zrinski

UDK: 351.814.373.3 Jezik, ki je v uporabi. Način izražanja. Izrazoslovje

Povezava: http://fl.uni-mb.si/protected/Monography_The_Role_of_Languages_2013.pdf

Risk Catalog

Laboratory of Informatics, Faculty of Logistics, University of Maribor

UDK: 005.52:005.334 Analiza tveganja. Upravljanje s tveganjem

Povezava: http://labinf.fl.uni-mb.si/risk-catalog/

Programi za logistike

Odprtokodna programska oprema za reševanje logističnih problemov

UDK: 005.511 Poslovno načrtovanje

Povezava: http://labinf.fl.uni-mb.si/programi-za-logistike/

Bela knjiga o prometu

Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu  

UDK: 656 Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa

Povezava: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SL:PDF

E-revije in e-zborniki

Proceedings of the 7th International Students Symposium Logistics and International Business

Singapore Economic Review – SER

EBSCOhost – Business Source Premier

UDK: 338.47 Ekonomija prometa in komunikacij. Ekonomski vidiki komunikacijskih medijev. Prometna politika

Povezava: http://web.ebscohost.com.ezproxy.lib.ukm.si/ehost/detail?sid=8970369e-f6d8-4d74-9245-382234b6bd79%40sessionmgr14&vid=1&hid=8&bdata=Jmxhbmc9c2wmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=buh&jid=H6S

World Economics

Economic and Financial Publishing

UDK: 339.9 Mednarodno gospodarstvo na splošno. Mednarodni gospodarski odnosi. Svetovno gospodarstvo

Povezava: http://www.world-economics-journal.com/Default.aspx

Proceedings of the AMS

American Mathematical Society

UDK: 51 Matematika

Povezava: http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/proc

arXiv Digital Libraries

Cornell University Library

UDK: 5 Matematika in naravoslovne vede, 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Povezava: http://arxiv.org/

Revija Novice

GS1 Slovenija

UDK: 339.727 Poslovanje s kapitalom. Kreditiranje. Kliring. Mednarodni trg kapitala

Povezava: http://www.gs1si.org/1/novice-in-dogodki.aspx

Projektna mreža Slovenije

Slovensko združenje za projektni management

UDK: 005.8 Projektni menedžment

Povezava: http://sl.zpm-si.com/projektna-mreza/

The Academy of Management Annals

Taylor & Francis

UDK: 658 Poslovni menedžment, administracija. Komercialna organizacija

Povezava: http://www.tandfonline.com/loi/rama20

Transportmetrica

Taylor & Francis

UDK: 656.7 Zračni transport. Zračni promet

Povezava: http://www.tandfonline.com/toc/ttra20/current

Transport Reviews

Taylor & Francis

UDK: 656 Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa

Povezava: http://www.tandfonline.com/toc/ttrv20/current

Journal of Rail and Rapid Transit

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F

UDK: 656.2 Železniški transport. Železniški promet

Povezava: http://pif.sagepub.com/

International Journal of Transportation Science and Technology

Multi Science Publishing

UDK: 656 Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa

Povezava: http://multi-science.metapress.com/content/122519/?p=4221146b0abd4b5390a2674a59f73365&pi=21

International Journal of Sustainable Transportation

Taylor & Francis

UDK: 656 Transportne in poštne usluge. Organizacija in kontrola prometa

Povezava: http://www.tandfonline.com/toc/ujst20/current

International Journal of Logistics Systems and Management

Inder Science Publishers

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijlsm

Journal of Logistics

AF Logistics Management Agency

UDK: 355.41 Logistika in logistična zagotovitev na splošno

Povezava: http://www.aflma.hq.af.mil/lgj/index.asp

International Journal of Logistics Management Information

EMERALD

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ijlm

International Journal of Logistics Research and Applications

Taylor & Francis

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://www.tandfonline.com/toc/cjol20/current

Journal of Business Logistics

Wiley Online Library

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2158-1592/issues

Logistics & Sustainable Transport

International Institute for Logistics

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://jlst.fl.uni-mb.si/

E-viri

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM

Vsebuje diplomske naloge, magistrska dela in doktorske disertacije nekaterih članic Univerze v Mariboru ter zbirke informacijskih virov, ki jih univerza kupuje za potrebe svoje znanstvenoraziskovalne, strokovne in umetniške dejavnosti.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: https://dk.um.si/info/index.php/slo/

Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si

Projekt Nacionalne univerzitetne knjižnice (NUK) obsega zlasti starejše gradivo s področja kulturne dediščine (poljudno in znanstveno časopisje, knjige), poročila ARRS in visokošolska dela, prav tako tudi slikovno  in multimedijsko gradivo.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.dlib.si/

WSIS Knowledge Communities

Electronic Doctoral Theses in the UK

UDK: 378.245 Doktorske disertacije

Povezava: http://www.wsis-community.org/pg/announcements/view/511128/

IRMA Open access

Informacijski vir združenja za management, ki se izvaja s podporo IGI Global, mednarodnega založnika za področje znanosti, tehnologije in medicine. Dostopne so knjige in revije.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.irma-international.org/

Open Library

Open Library je odprt knjižni projekt neprofitnega Internetnega arhiva, izvajan s podporo Kalifornijske državne knjižnice in Fundacije Kahle/Austin. Na tej strani najdemo elektronske knjige.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://openlibrary.org/about

SPARC Open access

Dostopni viri obsegajo vodiče, predstavitveni material in priročnike, izdane s strani SPARCa in drugih organizacij.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.arl.org/sparc/openaccess/

DOAJ – Directory of Open Access Journals

Quality controlled scientific and scholarly journals, covering all subjects and many languages.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.doaj.org/

ACM

Full text of every article ever published by ACM and bibliographic citations from major publishers in computing.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://dl.acm.org/

EBSCO – Open Access Journals

Peer reviewed open access yournals

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.scientific-publications.net/

Raziskave in razvoj

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ZAGORJE OB SAVI: NA POTI V ZELENO

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŽALEC

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ZAGORJE OB SAVI – 4. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŽALEC – 4. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – 4. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ZAGORJE OB SAVI – 3. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŽALEC – 3. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – 3. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ZAGORJE OB SAVI – 2. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŽALEC – 2. fazno poročilo

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH – 2. fazno poročilo

GVIN

Poslovne informacije o slovenskih podjetjih in njihovih vodstvenih kadrih

UDK: 002.63 Nacionalni dokumentacijski centri

Povezava: http://www.gvin.com/

European Patent Office

Evropski patentni urad

UDK: 001.102 Informacije

Povezava: http://www.epo.org/

Statistični urad RS

Publikacije

UDK: 002.63 Nacionalni dokumentacijski centri

Povezava: http://www.stat.si/publikacije/pub.asp

Evropski dokumentacijski center CEK

Centralna ekonomska knjižnica, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

UDK: 002.6 Dokumentacijski centri

Povezava: http://www.ef.uni-lj.si/edc/informacijski_viri

EU – Documentary center – Transport

Green Logistics – Research into the sustainability of logistics systems and supply chains

Spletna stran projekta Univerze Cardiff, Univerze Heriot Watt, Univerze Lancaster, Univerze Sauthampton in Westminsterske univerze.

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://www.greenlogistics.org/

Transport Research & Innovation Portal (TRIP)

Portal o raziskovalni dejavnosti s področja transporta na evropskem in nacionalnem nivoju.

UDK: 659.25 Znanstvene informacije in svetovanje

Povezava: http://www.transport-research.info/

Ustanove in združenja z e-viri

European Bank for Reconstruction and Development (ECB)

Publikacije

UDK: 002.6 Dokumentacijski centri

Povezava: http://www.ecb.int/pub/

OECD iLibrary

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – informacijski in dokumentacijski portal

UDK: 002.61 Mednarodni dokumentacijski centri

Povezava: http://www.oecd-ilibrary.org/

IET – The Institution of Engineering and Technology

Inspec database

UDK: 62 Inženirstvo. Tehnologija na splošno

Povezava: http://www.theiet.org/resources/inspec/about/

ACM

Association for Computing Machinery

UDK: 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Povezava: http://www.acm.org/

ISACA

Information Technology, Security, Assurance

UDK: 004 Računalniška znanost in tehnologija. Računalništvo. Obdelava podatkov

Povezava: https://www.isaca.org/

ATRS

Air Transport Research Society

UDK: 656.7 Zračni transport. Zračni promet

Povezava: http://www.atrsworld.org/index.html

SCC

Supply Chain Council

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://supply-chain.org/

ESCM

European Supply Chain Management

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://www.europeansupplychainmanagement.co.uk/

ELA

European Logistics Association

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://www.elalog.org/

BVL

German Logistics Association

UDK: 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://www.bvl.de/en

Viri do e-knjig

Faculty of Engineering Management Poznan University of Technology

Production Engineering & Logistics

UDK: 338.36 Proizvodnja glede na tehnično raven in obseg, 005.4 Procesi pri menedžmentu, 005.933 Oskrba. Zagotavljanje

Povezava: http://publikacje.logistyka-produkcja.pl/en/monographs.html

Project Gutenberg

Free eBooks

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.gutenberg.org/

DOAB – Directory of Open Access Books

DOAB je servis OAPEN Foundacije, mednarodne iniciative za Odprti Dostop do monografskih publikacij, ustanovljen v Nacionalni knjižnici v Hagu. DOAB se razvija s tesnim sodelovanjem z odgovornimi za razvoj DOAJ – Directory of Open Access Journals.

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.doabooks.org/

Ebrary ProQuest business

Open access

UDK: 004.65 Podatkovne zbirke in njihove zgradbe

Povezava: http://www.ebrary.com/corp/oa.jsp

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov