Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Dogodki

Zagovor doktorske disertacije: Boštjan Vimpolšek, mag. inž. log.

10. jun

Obveščamo vas o datumu zagovora doktorske disertacije kandidata Boštjana Vimpolška, mag. inž. log. z naslovom Logistika v krožnem gospodarstvu: Model za ravnanje z odsluženim lesom.

Javni zagovor bo potekal v ponedeljek, 10. junija 2019, ob 9. uri v sejni sobi Fakultete za logistiko (4. nadstropje), Mariborska cesta 7, Celje.

Kandidat je doktorsko disertacijo pripravil pod mentorstvom izr. prof. dr. Boruta Jereba in somentorjev izr. prof. dr. Andreja Lisca in izr. prof. dr. Andreje Kutnar.

Doktorska disertacija bo pred zagovorom na vpogled v tajništvu Fakultete za logistiko.