Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko obvešča o datumu zagovora doktorske disertacije kandidata mag. Janeza Žirovnika z naslovom: “Procesni model presojanja posegov obveščevalnih služb v komunikacijsko zasebnost kot logistični izziv”.
Javni zagovor disertacije bo v ponedeljek, 4. julija 2016, ob 13. uri v sejni sobi Fakultete za logistiko (4. nadstropje), Mariborska cesta 7, SI-3000 Celje. Disertacija bo pred zagovorom na vpogled v tajništvu fakultete.