Univerza v Mariboru
FAKULTETA ZA LOGISTIKO

objavlja

ZAGOVOR
doktorske disertacije

z naslovom: Bayesovi pristopi ocenjevanja dinamičnih sistemov za potrebe napovedovanja dinamike pretovora pristanišč.

Disertacijo bo zagovorajal Marko Intihar, mag. inž. log.,

v sredo, 16. januarja 2019 ob 15. uri v sejni sobi Fakultete za logistiko, Mariborska cesta 7, Celje, IV. nadstropje.

Dokroska disertacija bo pred zagovorom na vpogled v tajništvu Fakultete za logistiko.