Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko obvešča o datumu zagovora doktorske disertacije kandidata mag. Simona Omana z naslovom: “Integracija ERP in MES sistema”.

Javni zagovor disertacije bo v torek, 12. aprila 2016, ob 14. uri v sejni sobi Fakultete za logistiko (4. nadstropje), Mariborska cesta 7, SI-3000 Celje. Disertacija bo pred zagovorom na vpogled v tajništvu fakultete.