Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko obvešča o datumu zagovora doktorske disertacije kandidatke Vaske Pejić z naslovom: “Model načrtovanja vitke in zelene notranje logistike”.

Javni zagovor disertacije bo v ponedeljek, 19. decembra 2016, ob 12. uri v sejni sobi Fakultete za logistiko (4. nadstropje), Mariborska cesta 7, SI-3000 Celje.

Disertacija bo pred zagovorom na vpogled v tajništvu fakultete.