Cilj Alumni kluba je povezovanje in druženje diplomantov fakultete.

V letu 2017, bo prva priložnost že v januarju, ko se srečamo na Ponovoletnem druženju diplomantov.