Spoštovani študenti, zaposleni in ostali zainteresirani,

vljudno vas vabim, da se udeležite nastopnih predavanj podpolkovnika mag. Dejana Okoviča in majorja Gorazda Tomažiča, ki bodo 16. 11. 2015 ob 8:30 v predavalnici P104. Predavanja so del postopka za pridobitev naziva Gostujoči predavatelj, potekala pa bodo v okviru predmetov Obrambna in vojaška logistika (MAG študijski program), Vojaška logistika (VS študijski program) in Vojaška logistika (UN študijski program).

Udeležba na predavanju je obvezna za redne študente 3. letnika VS in UN študijskega programa, ki so vpisani na Vojaški modul, in za študente 2. letnika MAG študijskega programa, vpisane na vojaški modul.

 

Predstojnica Katedre za obrambno in vojaško logistiko

Izr. prof. Ddr. Teodora Ivanuša