• Kdaj: sreda, 11. marec 2015, ob 16:00
  • Kje: Fakulteta za logistiko UM, Celje, Računalniška predavalnica
  • Izvajalec: Asist. dr. Sonja Mlaker Kač
  • Univerza/fakulteta: Fakulteta za logistiko

Predvidena vsebina:

  • kaj je raziskovalno delo,
  • kako se na splošno lotiti raziskovalnega dela (kako postaviti problem, cilje, hipoteze raziskave),
  • kako se lotiti raziskovalnega dela pri diplomskih in magistrskih nalogah,
  • vrste podatkov in načini njihovega zbiranja,
  • zbiranje podatkov z anketnim vprašalnikom,
  • vsebinska in oblikovna sestava kakovostnega anketnega vprašalnika.

Vsebina bo prilagojena potrebam študentov Fakultete za logistiko.

Prijavite se lahko do 10. 3. 2015 preko spletne strani http://kc.um.si/dogodki/kako-se-lotiti-raziskovalnega-dela-in-zbiranje-podatkov-s-pomocjo-anketiran-1