Od 16. do 18. junija 2016, bo na fakulteti prav tako potekala tradicionalna mednarodna znanstvena konferenca Logistika in trajnostni transport. Konferenca je pomembnejši dogodek o trajnostni logistiki in transporta v regiji. Namenjena je strokovnjakom, akademikom, oblikovalcem javne politike, raziskovalcem in študentom, ki so vključeni v logistiko in upravljanje oskbovalnih verig, upravljanja prometa, prevoza ljudi in tovora. Tema letošnje konference je Integracija pretoka ljudi in blaga s sodobno družbo 2.0.

Glavna tema letošnje konference, ki je uvrščena med TOP 10 logističnih dogodkov na svetu je “Management logistike – Primeri dobrih praks s področja proizvodnje logistike, managementa oskrbovalnih verig v turizmu in management manjhnih letališč.

Več o dogodku: http://iclst.fl.uni-mb.si/.