V torek, 17. januarja 2017, bo na Fakulteti za logistiko potekalo predavanje gostujočega strokovnjaka mag. Rudija Polnerja, pod naslovom Vodenje projektov zahtevnih inženirskih gradenj.

Mag. Polner je od leta 2004 zaposlen v družbi HSE Invest d.o.o., ki je vodilna slovenska družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov. Družba je od svojega nastanka v letu 2002 naprej sodelovala pri vseh velikih elektro energetskih objektih v Sloveniji, če izpostavimo najpomembnejše: izgradnja verige štirih hidroelektrarn (HE) na reki Savi (Boštanj, Arto-Blanca, Krško, Brežice), izgradnjo prve črpalne HE Avče, obnovo HE Zlatoličje, izgradnjo bloka 6 v TEŠ in veliko število manjših projektov. Gostujoči strokovnjak mag. Polner je pri vseh navedenih projektih sodeloval posredno ali neposredno in si pridobil bogate izkušnje s procesi vodenja projektov od najzgodnejših faz pa do uspešnih zaključkov projektov. Leta 2008 je prevzel funkcijo vodje projekta obnove HE Zlatoličje, ki je največja HE v Sloveniji. Projekt je bil leta 2013 uspešno zaključen.
Trenutno v podjetju opravlja več funkcij, poleg vodenja projektov je strokovnjak za obvladovanje projektnih tveganj, vodja področja tehnike, predstavnik vodstva za kakovost in član vodstva družbe.
Vljudno vabljeni.