O ŠTUDIJU

Študijski programi Fakultete za logistiko so zasnovani v skladu z najsodobnejšimi smernicami izraženih iz potreb gospodarstva in zaznanih novih kompetenc prihodnosti.

Kot vodilna izobraževalna institucija s področja logistike v Sloveniji se trudimo, da ustvarjamo novo znanje v korist sedanjih in prihodnjih generacij. Zato se odpiramo v svet in skrbimo za kakovostno globalno izmenjavo idej in znanja, ne zgolj s sorodnimi inštitucijami, ampak predvsem s ključnimi gospodarskimi subjekti, ki izvajajo logistične storitve. Le tako lahko oblikujemo študijske programe, ki temeljijo na inovativnosti in podjetništvu ter upoštevajo potrebe gospodarstva in zaposlitvene trende na področju logistike.

Študijski programi 1. stopnje

Visokošolski strokovni študijski program
GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA

O študiju

V času študija se seznanite z osnovnimi, a ključnimi logističnimi funkcijami: načrtovanjem potreb, nabavo, skladiščenjem, distribucijo, transportom, poprodajno in razbremenilno logistiko.

Študij je zasnovan tako, da študenti v prvem letniku spoznate modele in praktična orodja za delo v poslovnem okolju. Drugi in tretji letnik sta zasnovana pretežno modularno, kar pomeni, da imate študenti možnost izbire oziroma usmeritve svoje študijske in poklicne poti.
Najpomembnejši del visokošolskega strokovnega izobraževanja je obvezno praktično usposabljanje v organizaciji (bodisi v proizvodnem ali storitvenem podjetju, državni administraciji, zavodu itd.), ki ga študenti opravite v poletnem semestru zaključnega letnika.

Komu je študij namenjen?

Tistim, ki se želite takoj po opravljeni diplomi zaposliti.

Trajanje

3 leta

Naziv

diplomirani inženir logistike (VS)
skrajšano: dipl. inž. log. (VS)

 

 

 

 

 

Način študija

Redni in izredni študij

Lokacija študija

Redni študij v  Celju, Mariborska cesta 7.

Izredni študij v Celju in Ljubljani.

Stuktura

1. letnik (60 ECTS): 10 skupnih predmetov
2. letnik (60 ECTS): 9 skupnih predmetov
3. letnik (60 ECTS): 3 skupni predmeti, 3 učne enote modula, Praktično usposabljanje, diplomsko delo

 

PREDMETNIK

Več informacij

Univerzitetni študijski program
LOGISTIKA SISTEMOV

O študiju

Študenti osvojite znanje logističnih procesov (organizacija procesov oskrbnih mrež, logistične tehnike in tehnologije, optimizacijske metode v logistiki itd.) in logističnih sistemov (sodobni transportni sistemi, planiranje in vodenje logističnega sistema, skladiščni sistemi itd.). V času študija se tako seznanite z različnimi orodji in metodami, s katerimi boste sposobni analize in oblikovanja logističnih sistemov, iskanja rešitev problemov ter njihove realizacije.

Metode poučevanja študente spodbujajo h kritičnemu razmišljanju, z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v izvedbo študijskih programov pa se seznanite s trendi in dinamiko dela v organizacijah, v katerih je uspešno upravljanje logističnih procesov konkurenčna prednost. Pridobljeno teoretično in aplikativno znanje imate možnost uporabiti pri znanstveno raziskovalnem delu ob koncu študija.

Komu je študij namenjen?

Tistim, ki se želijo seznaniti z osnovami sistemskega vidika logistike, iskati službo na položajih srednjega managementa in najpomembneje želijo pridobljeno znanje nadgraditi s študijem na 2. magistrski stopnji Logistika sistemov.

Trajanje

3 leta

Naziv

diplomirani inženir logistike (UN)
skrajšano: dipl. inž. log. (UN)

Način študija

Redni in izredni študij

Lokacija študija

Redni se izvaja v Celju, Mariborska cesta 7.

Izredni pa v Celju in v Ljubljani (v prostorih CPU, Kardeljeva ploščad 27).

Stuktura

1. letnik (60 ECTS): 10 skupnih predmetov
2. letnik (60 ECTS): 9 skupnih predmetov
3. letnik (60 ECTS): 4 skupni predmeti, 3 učne enote modula, diplomsko delo

 

PREDMETNIK

Več informacij