Zakaj na magistrski študijski program?

Ker…

…boste poglobili znanje logistike in oskrbovalnih verig.

Ker potrebe na trgu…

…zahtevajo kompetentnega strokovnjaka logistike

Ker je študij zasnovan

…na znanstveno-raziskovalnem delu. Študente spodbujamo k poglobljenemu preučevanju logistike in vključevanju v znanstveno-raziskovalno delo.

Ker boste…

…poglobili ali pridobili novo strokovno znanje logistike.

Ker je študij mednarodno akreditiran

Naši študijski programi so kot odlični prepoznani s strani evropskih in ameriških presojevalcev.

Imamo dve mednarodni akreditaciji:

  • ECBE (European Council for Business Education) in
  • ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs)

Ker je študij fleksibilen

Saj so študijske obveznosti kombinacija klasičnih in e-predavanj / vaj. To pomeni, da del obveznosti opravite v e-učilnici – kjerkoli in kadarkoli.

Ker je naša fakulteta sodobno opremljena

Pri izvedbi študijskega procesa uporabljamo najsodobnejšo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Poleg tega pa na fakulteti delujejo štirje laboratoriji za aplikativno raziskovanje in poučevanje.

Družabni prostor v avli fakultete omogoča druženje študentov in vzpodbuja kreativno razmišljanje.

Ker smo na odlični lokaciji

Nahajamo se v Celju, na odlični lokaciji na Mariborski cesti 7. Blizu avtobusne in železniške postaje, 5 min od avtoceste. Pa še veliko parkirišče je pred stavbo.

Lokacija_FL UM

Nagovor dekana

Drage bodoče študentke in študenti magistrskega študija,

Zaradi geostrateške lege Slovenije je ideja o nastanku specializirane fakultete za logistiko nastala že daljnega leta 1996. Danes smo tako ena redkih evropskih držav, ki ima institucijo za poučevanje in raziskovanje logistike.

»Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je v tem času doprinesla h konceptualizaciji logistike, ki je razširila njeno prvinsko razumevanje na transport, promet in skladiščenje.«

Zakaj je to pomembno?

Ker je naša fakulteta prepoznana kot prostor, ki ne le izobražuje kompetentnega logista, temveč tudi kot prostor za strokovna svetovanja gospodarskim in negospodarskim družbam za področje logistike.

Logistika je danes še vedno ena najbolj rastočih dejavnosti. Če smo še včeraj o dronih v logistiki razmišljali kot o futuristični tehnologiji, je ta že danes tukaj. Logistika in oskrbovalne verige so podvržene pomembnim spremembah, ki jih narekujejo tehnološki razvoj, Industrija 4.0, internet stvari in blockchain tehnologije. Prilagajanje spremembam zahteva nova znanja in kompetence logističnih poklicev. Na fakulteti smo na prihodnost pripravljeni, sodobna znanja in nova odkritja redno vkomponiramo v naše vsebine. Hkrati pa skrbimo, da študente opremimo s širokim interdisciplinarnim znanjem, ki jim omogoča prilagodljivost v realnem poslovnem okolju.

Poleg posodobljenih študijskih vsebin,intenzivno opremljamo in nadgrajujemo naše laboratorije. Gre za ustvarjanje in pripravljanje testnih okolij, pomanjšanih verzij realnega okolja.

Sodelovanje z gospodarstvom je prioritetno področje fakultete. Imamo vzpostavljeno t. i. Poslovno mrežo, katere del so pomembni igralci na področju logistike iz gospodarstva kot tudi negospodarstva.

Zavedamo se, da je razvoj logistike tako hiter in da imajo podjetja pogosto lastne raziskovalne oddelke, zato prenos znanja poteka v obe smeri. Veseli smo, da lahko našim študentom že v času študija omogočamo vpogled v realne izzive gospodarstva in logistične stroke. To jim omogočamo z vključevanjem strokovnjakov v izobraževalni proces, z opravljanjem praktičnega usposabljanja v podjetjih, z obiski delovnih okolij. Hkrati pa izvajamo aplikativne projekte za gospodarstvo, kamor vključujemo tudi študente.

Ravno vzajemnost, ki smo si jo vzpostavili skozi leta, dela naše študijske programe boljše, dviga raven naših raziskovalnih izsledkov, nam omogoča testiranje v realnem okolju. Hkrati pa tudi sami s svojim svetovalnim in raziskovalnim delom doprinesemo k dvigu slovenske logistike v podjetjih. Tako da so ustvarjeni prihodki višji kot jih lahko denarno ovrednotimo.

 

Dekan FL UM, prof. dr. Bojan Rosi,

Za konec le še

»Logistika je prihodnost«. Odločite se za magistrski študij logistike in pridobite nove kompetence, ki vas bodo na trgu dela omogočale konkurenčno prednost.

Prodekanica za izobraževalno dejavnost

Na magistrski študij po nove kompetence

prof. dr. Maja Fošner

Z diplomo magistrskega študijskega programa Logistika sistemov vas bomo opremili s potrebnimi orodji, da postanete vodja v današnji svetovni logistiki in v upravljanju oskrbovalnih verig.

Sedaj že veste, da sta logistika in oskrbovalne verige v vzponu in gonilna sila rasti svetovne trgovine, ki ponujata odlične mednarodne priložnosti in finančne možnosti.

V sklopu našega magistrskega študija vam podajamo snovi na podlagi študij primerov in projektov, ekskurzij, poslovnih simulacij, omogočamo pa vam tudi redne interakcije z industrijskimi strokovnjaki. Praktično naravnan program je namreč jedro, saj vas le tako lahko opremimo s potrebnimi kompetencami za vodje najpomembnejših področij delovnih sistemov.

Magistrski študij je namenjen tako diplomantom logistike kot drugih sorodnih programov, ki želite nadgraditi znanje strokovnega področja in želite biti usposobljeni razvojni in vodilni kader v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave (logistične organizacije in organizacije s poudarjeno logistično funkcijo, ministrstva, agencije, vojska, policija, carina ipd). Gre za kadre, ki morajo stalno obvladovati in razreševati razvojna vprašanja svojega področja in biti sposobni implementirati jih v optimalno delovanje svoje organizacije kot logističnega sistema.

In kar je najpomembneje – naši študijski programi so mednarodno akreditirani pri dveh akreditacijskih hišah, ECBE (European Council for Business Education) in ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs). To pomeni, da so ameriški in evropski presojevalci ocenili, da naši študijski programi dosegajo standarde odličnosti, ki veljajo v globalnem akademskem svetu.

O magistrskem študijskem programu

Cilj programa je nadgraditi inženirsko pridobljeno znanje logistike, da boste po zaključku študija kompleksne izzive reševali tako z inženirskimi kot managementskimi veščinami. Poudarek je dan predvsem širšemu opisu, analizi in oblikovanju logističnih sistemov ter njihovega medsebojnega delovanja.

Pomembna značilnost magistrskega študijskega programa je integracija izobraževanja in raziskovanja. V zadnjem semestru študija, študenti v okviru raziskovalnega dela poglobite metodološke pristope za znanstveno raziskovalno delo in znate pridobljeno znanje aplicirati na probleme gospodarskega okolja.

 

Predmetnik magistrskega študijskega programa za študijsko leto 2018/2019

Alumni

Ali je logistika res prihodnost?

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru se zavedamo pomena zaposljivosti naših diplomantov. Podatke o zaposljivosti redno analiziramo, hkrati pa potrebo po diplomiranih inženirjih logistike in njihove kompetence preverjamo na trgu. Pohvalimo se lahko, da je trenutno na zavodu za zaposlovanje prijavljenih manj kot 3, 7 % naših diplomantov, kar nas uvršča v vrh po zaposljivosti diplomantov v slovenskem visokošolskem prostoru.

Poglej, kaj o karieri in študiju na Fakulteti za logistiko pravijo naši diplomanti. Kot tudi, kaj kažejo zadnje analize na področju zaposljivosti v logistiki.


bodocibodoci_1

bodoci_3bodoci_2

bodoci_4

 

 

 


Objavljamo rezultate fakultetne ankete, ki smo jo med slovenskimi podjetji opravili v mesecu juliju 2017. Poudarjamo tudi, da neodvisna raziskava Manpower s področja zaposlovanja med 620 slovenskimi podjetji kaže, da bo ravno največ priložnosti za zaposlitev prav v panogi logistike.

 

Untitled-1

Kaj je logistika?

… In zakaj je nepogrešljiva?

Prodekan za raziskovalno dejavnost

Z raziskovalnimi rezultati do novega znanja

Prodekan za raziskovalno dejavnost, Izred. prof. dr. Tomaž Kramberger

Dragi bodoči študenti magistrskega študija,

Če ste se znašli na naši spletni strani ste verjetno že razmišljali kaj pojem »logistika« pomeni. Kot veliko ljudi ste tudi vi verjetno našli več razlag o tem kaj naj bi to bilo. Nič ne skrbite, tudi mi, raziskovalci na področju logistike nismo vedno popolnoma enakega mnenja. Ampak, če večino razlag kritično preučimo in na koncu združimo, dobimo nekaj takega.

Logistika je znanstvena disciplina aplikativne narave. Izraz »logistika« izvira iz vojske. Logistika se je pojavila iz potrebe vojske po pravočasni in učinkoviti oskrbi fronte z vojaki, opremo in zalogami. Ime logistika se je prvič v zgodovini pojavilo med ameriško državljansko vojno. Idejo vojaške logistike so v ekonomijo prenesli poslovni analitiki po drugi svetovni vojni na podlagi izkušenj, ki so nastale v vojaških logističnih sistemih.

Logistika danes modelira in analizira ekonomske sisteme v času in prostoru kot pretok snovi (blago, informacije, denar in ljudi) skozi različna omrežja. Njen namen je, da s pomočjo znanih in priznanih znanstvenih metod ponudi rešitve, ki nam podajo obliko in način implementacije takšnih omrežij.

Znanstvena vprašanja, na katera odgovarja logistika, se večinoma nanašajo na konfiguracijo in organizacijo takšnih omrežij ter na sprostitev in nadzor tokov snovi po omrežju. Njen glavni cilj je doseči ravnovesje med ekonomskimi, ekološkimi in družbenimi cilji.

Kljub temu, da navedene trditve trdno držijo, se v »logistiki« v zadnjem času dogaja veliko novega. Dogaja pa se predvsem na področju konstruiranja oblike in načinih implementacije omrežij, ki jih logistika obravnava. Pojavljajo se povsem novi poslovni modeli, ki temeljijo na delitveni ekonomiji ali pa na povsem novih tehnoloških rešitvah (UBER, dostava z droni, E-Bay, Amazon, e-mobilnost, Car Sharing, GoOpti…). V tem trenutku izgleda, da se področje logistike, oskrbovalnih verig, mobilnosti in transporta razvija v smeri, ko bodo moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije (RFID, NFC, 5G, DSRC, BlockChain…) igrale zelo pomembno vlogo.

 

Torej zakaj vam to pripovedujem? Zato, da vam povem, da so to področja, ki jih boste do potankosti spoznali in raziskovali, ko boste študirali »logistiko« na 2. magistrski stopnji.

Raziskovalna dejavnost

Delo na projektih, konference in strokovne ekskurzije

Mednarodni študentski simpozij

Študentski simpozij Logistics and International Business je simpozij namenjen druženju in izmenjevanju znanja študentov logistike in poslovnih ved. Ideja se je porodila na naši fakulteti, ki smo ga tudi prvi gostili. Sedaj pa se seli po svetu: od Poljske, Kitajske, nemškega Bremna in dalje.

Na fotografiji so študenti na Zhejiang Institut of Communication v mestu Hangzhou na Kitajskem.

Strokovne ekskurzije v delovna okolja

Letno organiziramo vsaj 4 obiske v delovna okolja. Na strokovnih ekskurzijah študenti spoznajo poslovne procese in logistične sisteme v realnem okolju.

Letos smo tako obiskali Revoz, Krko, Luko Koper, Avtocestno in vzdrževalno bazo Kozina, Ljubljanski potniški promet, Pivovarno Union. V kratkem pa se odpravljamo v okolico avstrijskega Graza na ogled Cargo centra Graz in proizvodni del podjetja InnoFreight.

Poglejte si kratka video o naših zadnjih ekskurzijah.

        

Projektno delo

Študente magistrskega študija spodbujamo k vključevanju v znanstveno-raziskovalno delo in delo na aplikativnih projektih.

Redno se prijavljamo na javne razpise na projekte, kamor vključujemo študente. Prav tako jih vključujemo v svetovalne projekte, ki jih izvajamo v sodelovanju s podjetji.

Prodekan za kakovost in mednarodno sodelovanje

Svet prihodnosti

Prodekan za mednarodno dejavnost in kakovost, Izred. prof. dr. Borut Jereb

Fakulteta za logistiko je tesno vpeta v mednarodno pedagoško, raziskovalno in strokovno sodelovanje. Zavedamo se namreč, da lahko le kakovostna izmenjava idej in znanja s posamezniki in sorodnimi inštitucijami v tujini prinese napredek vedi, fakulteti in njenim posameznikom.

Fakulteta ima mednarodno akreditirane študijske programe pri dveh akreditacijskih hišah ECBE (European Council for Business Education) in ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs). Te nam omogočajo večjo mednarodno povezljivost tako v projektnem in raziskovalnem delu, kakor tudi mednarodnih izmenjavah študentov in predavateljev. Hkrati pa akreditacije kažejo na to, da so naši študijski programi kakovostni ne samo v slovenskem merilu in dajejo našim diplomantom večjo veljavo.

V okviru mednarodne dejavnosti smo ustanovili tudi mednarodno založbo, preko katere omogočamo pospešeno izmenjavo znanja različnih znanstvenih disciplin.

Pomemben del mednarodne dejavnosti so tudi izmenjave študentov in pedagogov. Študentom v okviru programa ERASMUS omogočamo, da del rednih študijskih obveznosti opravijo v tujini in tako poleg znanja pridobijo pomembne mednarodne in medkulturne izkušnje. Na Fakulteti za logistiko se lahko pohvalimo, da se naši študenti zavedajo prednosti izmenjav in se jih tudi v velikem številu udeležujejo.

Mednarodna dejavnost fakultete je pomemben del začrtane strategije in razvoja fakultete, ki nam nenehno omogoča nove priložnosti za nadgradnjo logističnega znanja, prepoznavnosti fakultete in njenih posameznikov – tako študentov kot predavateljev.

Mednarodna dejavnost

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.
Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija z veljavnim statusom, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (min. 2 meseca), vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta in praktično usposabljanje pričeti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.
Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija in eno leto po diplomi pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.
Študenti, ki so bili v okviru iste stopnje študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+ za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. 3) prijavijo na ta razpis. V to obdobje je všteta tudi mednarodna Erasmus+ mobilnost med programskimi in partnerskimi (ne-evropskimi) državami (KA107). Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (zero grant student).
Sodelujoče države:
Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.
Trajanje:
Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2017 do najkasneje 30. septembra 2018.
Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.
Študent za študij in praktično usposabljanje v tujini lahko prejme Erasmus finančno dotacijo.

Lokacija: Celje

Lokacija

Celje

Celje je s 50.000 prebivalci tretje največje slovensko mesto. Ostanki materialne kulture pričajo o bogatih in burnih zgodovinskih stoletjih. Sprva Keleia se je v času cesarja Klavdija razvila v najpomembnejši rimski trg in kot Celeia veljala za pomembno gospodarsko in vojaško središče. S poknežitvijo mogočnih celjskih grofov leta 1436 je Celje postalo knežja prestolnica, a le do 1456, ko so v Beogradu ogrski tekmeci usmrtili grofa Ulrika II in je mesto prešlo pod Habsburžane. Kljubovalo je naravnim nesrečam in sovražnikom (Turkom) in se naprej razvijalo in utrjevalo svoj položaj pomembnega mesta Spodnje Štajerske, predvsem s cvetočo trgovino in obrtjo. Železniški tiri so prinesli tudi industrializacijo, ki je pomenila prehod v novo razburljivo stoletje.

Različnost in pestrost doživetij na majhnem prostoru je tisto, kar Celju daje poseben čar. Romantične ulice v starem mestnem jedru, majhni kotički za skrivnostne pogovore v mestnem parku, mogočna arhitektura, ki kaže na bogastvo in raznolikost preteklosti, pestrost njenih sedanjih vsebin, ki jih prinašajo muzeji, gledališče, galerije… Je majhno mesto, kjer je vse na razdalji nekaj korakov, a veliko po srcu.

Celje je razvojno, poslovno, ekonomsko, trgovsko, kulturno, izobraževalno, administrativno, zdravstveno, športno in sejemsko središče Savinjske regije.

Tutorji

Prva kontaktna točka novih študentov

Tutorstvo je sistematično nudenje pomoči študentom pri študiju in pri njihovem akademskem razvoju

Nudimo oporo, razumevanje in pomoč pri vseh zadevah povezanih s študijskim in fakultetnim življenjem.

Smo vmesni člen med študenti in fakulteto.

Smo skupina študentov višjih letnikov in skupina tutorjev asistentov.

Bivanje v Celju

Mateja Čuček, študentka 3. letnika UN programa

“Prihajam drugače iz okolice Lenarta. Za bivanje pri zasebnikih v Celju, sem se odločila zaradi dolge in naporne vožnje v Celje. Tukaj sem si našla tudi študentsko delo. Prednost bivanja v Celju je v tem, da lahko pridem peš na faks in imam tako več prostega časa. Super pa je tudi zato, ker tukaj sedaj živim sama in sem postala precej samostojna.”

Bivanje v Študentskem domu

“Kot študent Fakultete za logistiko bivam v Dijaškem in študentskem domu Celje. Za bivanje sem se odločil, da bi s tem prihranil veliko dragocenega časa in denarja. Če bi se vozil od doma z avtomobilom bi vsak dan porabil približno eno uro v vsako smer, z vlakom pa bi zaradi oddaljenosti in slabih povezav potreboval še za tretjino časa več. Če bi imel na primer predavanje in vaje trikrat tedensko, bi vsak teden na poti izgubil vsaj 9 dragocenih ur.

Prednost bivanja v študentskem domu oz. študentskih domovih je tudi širjenje socialne mreže, saj spoznaš nove ljudi, skleneš nova prijateljstva …
Celja se ne da primerjat z večjimi študijskimi središči kot sta Maribor in Ljubljana, vendar se tudi Celje počasi razvija v študijsko mesto.
Glede bivanja v Dijaškem in študentskem domu Celje pa lahko povem veliko pozitivnih stvari. Kot bivši predstavnik študentov lahko povem, da je sodelovanje z vodstvom in zaposlenimi zelo dobro in da se vsi trudijo, da se študenti počutimo dobro. Poskrbljeno je za bivanje, prehrano, rekreacijo in zabavo.
Življenje v Študentskem domu Celje je kar zanimivo, saj smo pod skupno streho domači in tuji študentje različnih fakultet in šol.
Vsi, ki bi želeli bivati pri nas, ste vljudno vabljeni. Ne bo vam žal. Se vidimo v Celju!”
Tadej Gračner

Več informacij: http://www.dijaski-dom.si/studenti/.

Prehrana

Ponudnikov študentske prehrane v Celju je 20. Cene se gibljejo od 1,87 do 3 € na obrok.

Za zdravo telo

Celje ponuja bogato možnost športnih aktivnosti ne glede na letni čas. Izletniške in turistične točke v okolici Celja ponujajo sprostitev, zabavo in aktivno preživljanje prostega časa. Zelo obiskana je Celjska koča, Šmartinsko jezero, Mestni gozd z mrežo sprehajalnih poti. Lahko pa se odločite tudi za vodene in skupinske rekreacije.

Za več informacij obiščite spletno stran Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

http://fl.um.si

Lahko pa nam tudi pišete na

info@fl.uni-mb.si