O alumni klubu

Alumni klub Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru je združenje vseh diplomantk, diplomantov, magistric, magistrov ter doktoric in doktorjev znanosti  študijskih programov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru z namenom  povezovanja in sodelovanja diplomantov med seboj, s Fakulteto za logistiko, delodajalci in javnostmi.

Alumni klub deluje v okviru Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, ki zagotavlja sredstva in pogoje za njegovo delovanje.

Alumni klub ima naslednje cilje:

  • povezovanje in druženje diplomantov kot stanovskih kolegov med seboj in s Fakulteto za logistiko ter njenimi učitelji in sodelavci;
  • strokovno in znanstveno sodelovanje diplomantov s Fakulteto za logistiko in spodbujanje sodelovanja med okolji, v katerih delujejo;
  • spremljanje in podpora razvoju Fakultete za logistiko;
  • spodbujanje in pospeševanje povezovanja pedagoškega in znanstveno – raziskovalnega dela Fakultete za logistiko z delodajalci;
  • skrb za ugled poklica in izobrazbe, ki jo zagotavlja Fakulteta za logistiko;
  • promocija logističnega znanja v družbenem okolju.