Departments

Department of Quantitative Modelling

Members: izred. prof. dr. Maja Fošner, izred. prof. dr. Đani Juričić, izred. prof. dr. Rudolf Pušenjak, doc. dr. Dejan Dragan, doc. dr. Roman Gumzej, doc. dr. Tomaž Kramberger, doc. dr. Klemen Prah, doc. dr. Damir Vrančič, asist. Benjamin Marcen, asist. Marko Intihar, asist. Tea Vizinger, asist. Bojan Rupnik.

 

Department of Technical Logistics

predstojnik: prof. dr. Iztok Potrč

Ostali člani: prof. dr. Tone Lerher, izr. prof. dr. Andrej Lisec, asist. dr. Blaž Šamec.

Department of Management in Logistics

Memebers: izred. prof. dr. Irena Gorenak, doc. dr. Stanislav Božičnik, pred. dr. Marko Cedilnik, viš. pred. mag. Brigita Gajšek, izred. prof. dr. Božo Grafenauer, doc. dr. Matjaž Knez, red. prof. dr. Jurij Kovač, pred. Uroš Kramar, pred. Tomislav Letnik, izred. prof. dr. Klavdij Logožar, asist. Sonja Mlaker Kač, doc. dr. Zlatko Nedelko, Matevž Obrecht, lekt. asist. mag. Sara Orthaber, asist. Vaska Pejić, red. prof. dr. Vojko Potočan, red. prof. dr. Dušan Radonjič, doc. dr. Matjaž Roblek, izred. prof. dr. Bojan Rosi, asist. mag. Marjan Sternad, red. prof. dr. Bojan Škof, lekt. mag. Polona Vičič.

Asociate members: izred. prof. ddr. Teodora Ivanuša, doc. dr. Borut Jereb, Gregor Štrubelj.

Department of Defense and Military Logistics

Members: izred. prof. ddr. Teodora Ivanuša, red. prof. dr. Iztok Podbregar, izred. prof. dr. Tomaž Kladnik, višji pred. mag. Janez Žirovnik, pred. Valter Bosotina, mag. inž. log..

 

Zadnja sprememba: 28. September, 2015