Arhiv

Nadaljevanje študija po prekinitvi – osebe brez statusa

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti v študijskem letu, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem študijskih obveznosti, oddajo vlogo na Komisijo za študijske zadeve.

· V primeru, kadar posameznik – OSEBA BREZ STATUSA – še nima opravljenih obveznosti, potrebnih za pristop k izpitu, se mu zaračunajo stroški po postavki “Izvedba predmeta z izpitom”.
· Za vse obveznosti, ki jih morate kot oseba brez statusa opraviti v e-učilnici, vam bomo po izdaji sklepa komisije v e-učilnici omogočili dostop do željenega predmeta. Po izdaji sklepa se za dostop do predmeta v e-učilnici obrnite na izvajalca posameznega predmeta.

Ostale novice