Arhiv

Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom

Vir: Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru je objavila poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti in prostovoljstva.

Namen poziva je med študenti Univerze v Mariboru prepoznati tiste študente, ki so aktivni na športnem, kulturnem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva.
Študentski svet Univerze v Mariboru poda predloge za naslednje nagrade, ki jih Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom:

  • Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
  • Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
  • Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
  • Listino za naj prostovoljca študenta UM.

 

Več o posameznih nagradah in kriterijih si lahko preberete v pozivu.

Kandidati vložijo svojo vlogo na predpisanem obrazcu ter obvezno priložijo dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje kriterijev. Vlogo je potrebno dostaviti najkasneje do 9. 4. 2018 do 12. ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Ne odpiraj! Vloga za nagrado UM«.

BODI PONOSEN NA SVOJE DOSEŽKE in se prijavi!

Priloge:

Ostale novice