Arhiv

Teme zaključnih del v okviru predmeta PPLS in MŽCOV

Doc. dr. Matevž Obrecht  objavlja seznam tem za diplomska in magistrska dela za študijsko leto 2017/2018 v okviru predmetov PPLS in MŽCOV.

Poslovni procesi v logističnih sistemih (UN)
  • Vzpostavitev krožnega gospodarstva v logističnem sistemu
  • Integracija koncepta bioekonomije v logistiki
  • Prenova procesov z namenom ustvarjanja delitvene ekonomije v logistiki
  • Prenova poslovnih procesov v logističnih podjetjih z namenom doseganja trajnostnega poslovanja podjetja
  • Implementacija zelenih poslovnih modelov v segmentu logistike
Management življenjskega cikla oskrbovalnih verig (MAG)
  • Izzivi vpliva in prilagajanja podnebnih sprememb na oskrbovalne verige
  • Integracija koncepta ekodizajna v SCM
  • Razširjenost integracije strategij ekodizajna v logističnih podjetjih
  • Management življenjskega cikla izdelka v oskrbovalnih verigi proizvodnih podjetij
  • Vpliv vegetarijanstva in veganstva na spreminjanje oskrbovalnih verig hrane

Ostale novice