Arhiv

Fakulteta za logistiko uspešna pri pridobivanju projektov ŠIPK

IMG_1837

V okviru Javnega razpisa za Študentske inovativne projekte za družbeno korist 2016 – 2018 je bila Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru uspešna pri pridobivanju dveh projektov.

Fakulteta za logistiko bo v okviru navedenega razpisa izvajala 2 projekta:

1. Naziv projekta: “Bike sharing” kot inovativna logistična rešitev za podporo razvoja turizma: primer občine Podčetrtek

Mentor na FL UM: doc. dr. Sonja Mlaker Kač

Kratka vsebina:

V svetu je precej poznanih sistemov za izposojo koles, ki so se izkazali za izredno učinkovite in uporabne (eden takšnih v Sloveniji je npr. BicikeLJ). Gre za cenovno ugoden, okolju prijazen in zdrav način premagovanja krajših razdalj. Hkrati se v svetu in tudi pri nas pojavlja trend aktivnega preživljanja prostega časa oz. tako imenovanega aktivnega turizma. Razvojna agencija Sotla (prvi partner v projektu), pod katero sodi tudi Podčetrtek, sodeluje pri predvideni združitvi obeh trendov v ponudbi turistične destinacije Podčetrtek. Projekt bo zajemal različne vidike “bike sharing” sistema in njegove vpeljave v lokalno turistično zelo razvito in inovativno usmerjeno okolje. Študenti bodo v projektu pregledali trenutne plane na področju “bike sharing” sistema in proučili ter predstavili vse pozitivne učinke vezane na logistiko, turizem in zdravje ljudi v lokalnem okolju in pozitivne učinke za turiste, ki lahko storitev koristijo. Gre za promocijo zdravega načina preživljanja
prostega časa, ki je hkrati tudi zelo okolju prijazna in sodobna oblika transporta. Projekt ugotavlja pozitive učinke bike »sharinga« s stališča družbene odgovornosti in koncepta delitvene ekonomije, s stališča aktivnega in zdravega preživljanja prostega časa in s stališča promocije vsega naštetega med turisti in tudi lokalnim prebivalstvom. Projekt je izrazito interdisciplinarno naravnan. Pri njem bodo poleg študentov FL sodelovali še študenti s področja turizma, sociologije, zdravstvenih ved in ekonomije.

V projektu sodelujejo:

  • 1 študent magistrskega študijskega programa Logistika sistemov,
  • 2 študenta visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika.

 

2. Naziv projekta: Trajnostna mobilnost v Rogaški Slatini za turizem in vsakdanjik

Mentor na FL UM: doc. dr. Klemen Prah

Kratka vsebina: Rogaška Slatina s svojim zdraviliščem in večstoletno tradicijo turizma sodi med pomembnejše zdraviliške turistične destinacije v Evropi. Pomemben dejavnik razvoja turizma je med drugim prometna infrastruktura. Ob ugotavljanju prometnih značilnosti občine Rogaška Slatina se kaže potreba po večji povezanosti različnih trajnostnih oblik prevoza potnikov (javni potniški promet, cestni vlak, kombi-taksi na električni pogon, kolo/električno kolo, električni avtomobili za izposojo idr.) za potrebe turizma in vsakdana, da bi bili turisti in domačini bolj mobilni ter manj odvisni od osebnih avtomobilov. V ta namen nameravamo raziskati sledeče:

  • možnosti povezovanja obstoječih javnih/zasebnih oblik prevoza potnikov v Rogaški Slatini,
  • možnosti nadgradenj (npr. usklajevanje voznih redov, integriranje postajališč – skupna postajališča ipd.),
  • evalvacija možnosti za uresničitev novih idej (stroški povezani z nadgradnjami, verjetnost sodelovanja in sprejemanja pri ponudnikih, verjetnost sprejemanja pri uporabnikih ipd.),
  • pripraviti predlog ureditve povezave različnih transportnih možnosti – scenariji.

Kot pomembno orodje pri projektu se bodo uporabljali geografski informacijski sistemi (GIS) v kombinaciji z digitalnimi prostorskimi podatki.

V projekt sta vključena še partner iz negospodarstva Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina ter partner iz gospodarstva podjetje Fontus, d.o.o. – organizacija potovanj, agencija in svetovanje.

V projektu sodelujejo:

  • 1 študent magistrskega študijskega programa Logistika sistemov,
  • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov,
  • 2 študenta visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika.

Vabilo študentom ŠIPK: razpis

Prijava za sodelovanje

Ostale novice