Arhiv

Pošta Slovenije d.o.o. razpisuje kadrovske štipendije v študijskem letu 2017/2018

Obveščamo vas, da Pošta Slovenije d.o.o., razpisuje kadrovske štipendije za:

1. Študente in študentke, ki se izobražujejo na področju tehnologije poštnih in drugih storitev – 2 štipendiji
2. Študente in študentke ki se izobražujejo na področju logističnih procesov – 4 štipendije
3. Študente in študentke, ki se izobražujejo na področju človeških virov in kadrovski management – 2 štipendiji

Kandidati na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Oddelek za izobraževanje in razvoj zaposlenih, 2500 Maribor posredujejo:
– Vlogo (prošnjo)
– Življenjepis
– Kopijo spričevala iz preteklega šolskega leta
– Potrdilo o vpisu v šolsko leto 2017/2018

Štipendistom nudimo:
– Mesečno prejemanje kadrovske štipendije za čas izobraževanja
– Opravljanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja
– Opravljanje počitniške prakse
– Zaposlitev v družbi

Pri izboru kandidatov za dodelitev kadrovske štipendije bomo obravnavali vloge, ki bodo prispele na zgornji naslov najkasneje do 22. 12. 2017. Prednost imajo študentje višjih letnikov.

Poleg izpolnjevanja razpisanih pogojev bomo pri dodelitvi kadrovske štipendije upoštevali še lokacijo stalnega bivališča ter mnenje na podlagi opravljenih razgovorov.
Kot ustrezno lokacijo bivališča za študente štejemo bivališča na območju severovzhodne Slovenije.
Z izbranimi kandidati bomo za čas izobraževanja sklenili pogodbo o štipendiranju.

Po zaključenem študiju se bodo štipendisti v zaposlili v družbi na delovnih mestih v skladu s pridobljeno stopnjo izobrazbe in sistemizacijo delovnih mest.

Ostale novice