Arhiv

Vpis brez statusa

V primeru, da študent ne izpolni pogojev za napredovanje, ponavljanje ali ne diplomira in želi v posamičnem študijskem letu opravljati manjkajoče obveznosti in dostopati v prijavne sisteme (AIPS, e-izobraževanje, univerzitetna študentska pošta, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru), se mora v tekočem študijskem letu vpisati kot »študent brez statusa«.

Na Komisijo za študijske zadeve do konca meseca okrtobra oddate Prošnjo za vpis študenta brez statusa in potrdilo o plačilu. 

Ostale novice