Arhiv

Prijavni rok za vpis v višji letnik (PO MERILIH ZA PREHODE) do 15. septembra 2017

IMG_1758

V teku je prijavni rok za vpis v višji letnik (PO MERILIH ZA PREHODE).
Kandidati za vpis oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 15. septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti na Fakulteto za logistiko, na naslov naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis do 20. septembra 2017.

Prosta vpisna mesta

 

Ostale novice